Musayev Əlişir Veys oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Dmanisi rayonu  
Təvəllüdü 04.12.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Tibb Universiteti
Elmi dərəcəsi Tibb elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı14.00.34

Kurortologiya və fizioterapiya

Bel osteoxondrozununı nevroloji təzahürləri olan və o cümlədən, disk yırtığı səbəbindən əməliyyat keçirmiş xəstələrdə müxtəlif qatılıqlı (80.200 və 400 nki / l ) radon vannalarının sinir-əzələ aparatına təsiri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı14.00.34 ; 14.00.13

Kurortologiya və fizioterapiya, Sinir Xəstəlikləri

Sinir sisteminin müxtəlif səviyyəli zədələnmələri olan xəstələrdə müalicəvi fiziki amillərin tətbiq edilməsinin kliniki neyrofizioloji əsasları

Müxbir üzv seçilməsi

-        tarix

-        ixtisasın adı

 

02.05.2017

Tibb

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

438

 

259


93

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 13
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

17

2

Əsas elmi nailiyyətləri Sinir sisteminin müxtəlif xəstəlikləri zamanı fiziki və kurort amillərinin təsiri haqqında neyrofizioloji tədqiqatlara əsaslanan orjinal elmi konsepsiya irəli sürmüşdür; baş beyin və onurğa beyninin damar patalogiyalarının fiziki amillərlə yeni müalicə üsulları və reabilitasiya proqramı yaradılmışdır; işemik insultun müasir patogenik mexanizminə uyğun olaraq transserebral fizioterapiya inkşaf etdirilmişdir. Periferik sinir sisteminin odlu silah yaralanmaları və döyüş travmalarının, vertebrogen nevroloji sindromların dioqnostik meyarları, təsnifatı, yeni müalicə və reabilitasiya proqramı hazırlanmışdır. Azərbaycanın təbii müalicəvi amillərinin, xüsusən də naftalan neftinin və ondan alınan bioloji aktiv komponentlərin, müalicəvi palçıqların, mineral suların əsasında patentlərlə mühafizə olunan yeni müalicə üsulları yaradılmışdır. Azərbaycanda kurortların inkişafı konsepsiyası hazırlanmış və onun əsas müddəaları “Kurortların inkişafı Dövlət Proqramı”na daxil edilmişdir. Milli Kurortologiya elmi və kurortların geniş xarakteristikası haqqında məlumatlar “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”na daxil edilmişdir. Azərbaycanın müalicəvi mineral sularının balneoloji təsnifatı və kadastrı hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Моносинаптический Н-рефлекс у больных, оперированных по поводу грыжи межпозвоночного диска поясничной локализации. Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, М., 1979, №4, с. 405-409.

2. The monosynaptic H-reflex in patients operated on for hernia a lumbar intervertebral disk. Neurosciense and Behavioral Physiology, USA, 1982, 12(2), p.89-92.

3. The use of Pulsed electromagnetic Fields with Complex Modulation in the Treatment of patients with Diabetic Polyneuropathy. Neuroscience and Behavioral Physiology, USA, 2003, October, Vol. 33, n.8, p. 745-752.

4. Functional state of spinal alfamotoneurons in patients with postinsult hemiparesis. European Journal of Neurology, 2000, p.33.

5. О лечение физическими факторами больных с нарушением спинального кровообращения. «Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», М., 1985, №8, с. 1155-1162

6. Нафталанотерапия больных огнестрельными травмами периферической нервной системы. ж. «Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК», М., 1998, №6, с. 35-38.

7. Физические факторы в лечении и реабилитации больных с постинсультными гемипарезами. ж. « Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК», М. 2001, №2, с. 26-31.

8. Исследование вязкоупругих свойств нафталанской нефти, ж. «Физиотерапия, бальнеология и реабилитация», М., 2004, №4, с. 14-16.

9. Физиотерапия больных с цереброваскулярными заболеваниями, ж. «Физиотерапия, бальнеология и реабилитация», М. , 2006, №1, с. 15-21.

10. Ишемический инсульт: новое в патогенезе. Современные методы физиотерапии и реабилитации, , ж. «Физиотерапия, бальнеология и реабилитация», М. 2009, №5

11. Моносинаптический Н-рефлекс у больных, оперированных по поводу грыжи межпозвоночного диска поясничной локализации. Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, М., 1979, №4, с. 405-409.

12. “Ümumi fizioterapiya “ dərslik, Bakı, 2010, 368 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Rusiya Elmlər Akademiyasının fəxri doktoru;

Gürcüstan Profilaktik Təbabət və Ekologiya Akademiyasının həqiqi üzvi, Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının akademiki,

Türk Dünyası Elmlər Akademiyasının akademiki,

Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının müxbir üzvü,

Ümumdünya və Avropa nevroloqlar assosasiyalarının üzvü;

Ümumdünya “Ağrı” və “Baş ağrısı” cəmiyyələrinin üzvü,;

Rusiya regionlararası ağrı cəmiyyətinin üzvü,;

Rusiyanın «Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК», «Физиотерапия, бальнеология и реабилитация»,

«Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» jurnallarının redaksiya şuralarının üzvü;

“Azərbaycan kurortologiya, fizioterapiya və reabilitasiya “ jurnalının baş redaktoru;

AAK- iı tibb üzrə Ekspert Şurasının sədr müavini.

Pedaqoji fəaliyyəti ATU-nun Fizioterpiya və idman təbabəti kafedrasının müdiri;

Doktorantlara rəhbərlik;

Mühazirə dərslərinin aparılması;

Rezidentlərin hazırlanmasına rəhbərlik;

Seminar və konfransların keçirilməsinə rəhbərlik.

Digər fəaliyyəti  Sanator-kurort müəssisələrinə və praktik səhiyyə sistenminə fizioterapevtik və nevroloji xidmət üzrə məsləhətçi;

Tibb elmi sahəsində AAK-da ekspertiza fəaliyyəti. 

Təltif və mükafatları Əməkdar elm xadimi;

Səhiyyə Nazirliyinin fəxri fərmanı;

AMEA-nın Fəxri fərmanı;

YAP-ın Fəxri fərmanı;

Amerika Bioqrafiya Tədqiqatlar Mərkəzinin “GOLD REKORD” medalı;

Türk dünyası elmləri Akademiyasının “QIZIL MEDALI”;

BMT-nin İctimai Təltiflər Şurasının “HİPPOKRAT ORDENİ”.

Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu, Bakı şəhəri, Xətai küçəsi 3
Vəzifəsi Direktor
Xidməti tel. (+994 12) 4960740 
Mobil tel. (+994 50) 2201187 
Ev tel. (+994 12) 4495155 
Faks (+994 12) 4960740
Elektron poçtu musayev_ alisir@rambler.ru