Tağıyev Bahadır Hüseyn oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Türkoba kəndi    
Təvəllüdü 13.03.1934 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Termik işlənmənin və aşqarların polikristal selendə qüvvətli sahə effektinə təsiri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

AIIIBVI və tipli birləşmələrdə tarazlıqda olmayan elektron prosesləri

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001

fizika
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2014

fizika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 350
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 200 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 200
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 40
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


30

10
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif kristal quruluşu olan (zəncirvari, laylı, kubik və s.) elementar (selen) və mürəkkəb yarımkeçiricilərdə (GaSe, Ga2 Se3, EuGa2Se4, CaGa2 S4  və s.) 77300K temperatur intervalında, qüvvətli elektrik sahəsində (10-105 V/sm) elektrikkeçirmə mexanizminin, elektrik yükdaşıyıcıların injeksiyası və termoelektron ionlaşma ilə əlaqədar olması müəyyənləşdirilmişdir. Yüksək müqavimətli və enli zolaqlı yarımkeçiricilərdə injeksiya olunmuş yükdaşıyıcıların dərin tələlər tərəfindən tutulmaları ilə bağlı olan elek-tret və fotoelektret effekti aşkar edilmiş, bu effektlər əsasında müxtəlif çeviricilər hazırlanmış (mikrofon, seysmoqəbuledici və s.). Nadir torpaq elementləri ilə aktivləşdirilmiş CaGa2S4 tipli birləşmələr əsasında mexanizmi atomdaxili elektron keçidləri ilə bağlı olan sarı, mavi, yaşıl və qırmızı rəngli effektiv şüalanma alınmış, Bakı "Azərelektrik işıq" istehsalat birliyində həmin rənglərdə lümenessent lampaları istehsal olunmuşdur. Yapon alimləri ilə birlikdə dünyada ilk dəfə CaGa2S4:Eu2+ monokristallarında lazer alınmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Электрические и фотоелектрические свойства монокристалла PbGa2Se4 "Неорган. мат.", 1999, т.35, №1, стр. 33-35

2. Коэффициент оптического поглощения в монокристаллах PbGa2Se4 ФТП, 1999, т.33, №1, стр. 39-41

3. Оптические свойства соединения Ca4Ga2S7:Eu2+ ФТП, 2000, т.34, b.10, стр. 1170-1173

4. Electrical conductivitu of p-GaSe single crystals in strong elec.field. Phus. st. Sol.16, 205, 1966

5. Электропоглощение в GaSe. ФТП, 12, 1350, 1970, изд ."Наука"

6. Raman investigation of orthorhombic “Ga2(S,Se)4 compounds”. J.Phys: Conders Matter 2002, 14.p.13693-13703. Chartier C., Jabbarov R., Javanne M., Marharge J., Beralloul P., barthou C., Frigerio J., Gambarov E.

7. Анализ мехфнизмов заряда в монокристаллах Ga4Ga2S7:Eu, определяющих форму вольтамперныех характеристик. ФТТ , т.45, в.3, стр.403-408. Б.Г.Тагиев, У.Ф.Касумов , Н.Н.Мусаева, Р.Б.Джаббаров.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Rusiya Elmlər Akademiyasının lümenessensiya şurasının üzvü

2. Akademiyanın beynəlxalq assosasiyasının koordinasiya şurasının üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti Müxtəlif illərdə saat hesabı ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində və Texniki Universitetdə işləmişdir. 1996-cı ildən MAA-nın fizika kafedrasının professorudur, hazırda həmin kafedranın müdüridir.
Digər fəaliyyəti Elmi Tədqiqat Nəqliyyat və Aviakosmik Problemlər İnstitutunun (ETNAPİ) direktoru
Təltif və mükafatları 1. "Şərəf nişanı" ordeni - 1986;

2. V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar "Şərəfli əməyə görə" medalı - 1970;

3. Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı - 1988;

4. "Əmək veteranı" medalı;

5. Müstəqil Azərbaycanın "Şöhrət" ordeni- 2005-ci il.

İş yeri və ünvanı Milli Aviasiya AkademiyasıBakı şəh., Mərdəkan pr. 30
Vəzifəsi

Kafedra müdiri

Xidməti tel. (+994 12) 4972632
Mobil tel . (+994 51) 8780517
Ev tel. (+994 12) 5383312 
Faks (+994 12) 4972632
Elektron poçtu bahadur34@mail.ru