İbrahimov Ənvər Mehti oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonu, Sirab kəndi 
Təvəllüdü 10 yanvar 1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


03.00.05

Botanika

Naxçıvan Muxtar Respublika florasının yabanı alma və armud növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, istifadə imkanları
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52

 

4


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvan MR florasında yabanı almanın bir növ, bir variasiyası və  15 forması,yabanı armudun isə 17 növ,3 variasiyası müəyyənləşdirilmişdir. Yabanı almanın bir variasiyası və 15 forması, yabanı armudun isə 8 növ və 3 variasiyası tədqiqat ərazisi üçün ilk dəfə qeyd edilir. Aşkar edilən taksonlardan 5 yabanı armud növü Azərbaycan florası üçün ilk dəfə göstərilir. Yabanı alma və armudun Muxtar Respublikanın flora biomüxtəlifliyində bioekoloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş, aşkar olunmuş nadir növlərin qorunması üçün tədbirlər planı hazırlanmış, təbii ehtiyatı hesablanılaraq, istifadə imkanları göstərilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

  1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yabanı armud növlərinin yayılma zonaları // AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2007, № 3, s. 92-97
  2. Şərq almasının (Malus orientalis Uglitzk.) Qafqazda əmələ gəlməsi və formalaşması // AMEA Xəbərləri, biologiya elmləri seriyası, 2007, № 3-4, s. 176-183.
  3. Naxçıvan Muxtar Respublikası florası üçün Pyrus  (Rosaceae) cinsinə daxil olan yeni növlər // Turczaninovia, 2008, T. 11, № 4, c. 43- 46
  4. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan quşarmudu (Sorbus L.) növlərinin sistematik təhlili və yayılma  zonaları // AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, № 4, s. 94-97
  5. Azərbaycan florası üçün yeni armud (Pyrus L.) növləri // AMEA Məruzələri, C. LXV, № 6, s. 89-94 
  6. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında quşarmudu (Sorbus L.) növlərinin yayılma zonaları // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии, Барнаул, 2009, с. 405-406
  7. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının (Pyrus L.) yabanı armudları // Turczaninowia, 2009, 12(3-4), с.82-87.  
  8. Naxçivan Muxtar Respubliкasi ərazisində yayılan zirinc (Berberis L.) növlərinin tədqiqi vəziyyəti // AMEA Botanika İnstitutunun Əsərləri, 2012, Т. 32, с. 19- 24
  9. Naxçıvan Muxtar Respublikasında meşə və meşə- kolluq landşaft kompleksinin ekoloji xüsusiyyətləri və onun qiymətləndirilməsi // Вестник Алтайского Государственного аграрного Университета, 2013, № 2 (100), с. 55- 59
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 36) 5450475 
Mobil tel. (+994 50) 4424211 
Ev tel. (+994 36) 5458307 
Faks  
Elektron poçtu enver_ibrahimov@mail.ru