Bayramov Akif Bayram oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad r-nu, Nüsnüs k. 
Təvəllüdü 02.07. 1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Y. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2401.01

Zoologiya

Naxçıvan su anbarının zoobentosu
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

13


10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi həyatında müstəsna əhəmiyyəti olan Naxçıvan su anbarının zoobentosu tədqiq edilmişdir. Müasir metodlarla ekosistemin dib faunasının kəmiyyət göstəriciləri (102 növ), onun formalaşdırdığı təbii yem bazası, zoobentosun kaloriliyi, qidalılıq əmsalı, vətəgə əhəmiyyəti daşıyan balıq növlərinin qidalanmasında rolu və suyun bioloji özünütəmizləmə proseslərindəki funksional fəaliyyəti dəyərləndirilmişdir. Muxtar respublikada işməli suyun mənbəyini təşkil edən  çayların zoobentosunun, əsas sistematik qrupların, biosenozların araşdırılması davam etdirilir və s. 
Elmi əsərlərinin adları 1.К изучению макрозообентоса   Нахичеванского водохранилища // Azərbaycan EA-nın Xəbərləri. Biol. elmləri seriyası, 1993, №4-6, s. 162-166.

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında balıqçılığın imkanları haqqında // Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları və onlardan daha səmərəli istifadə yolları.  Beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan, 2001, s. 123-126.

3.Naxçıvan su anbarında zoobentosun balıqların qidalanmasında rolu // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri.Biol. elmləri seriyası, 2004, №5-6, s. 153-158.

4. Питание молоди сазана в Нахчыванском водохранилище // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. Maxaчкала:  2009,  №9. c. 29-32.

5.Биоэкологические особенности

Tubifex tubifex(Muller, 1774) в условиях  Нахчыванского водохранилища // Materialy VII Mezinarodni vedesko-prakticka conference /Praha: Publischinq House “Education and Science” 2011, c. 21- 25.

6.The assessment of organic contamination of the Aras reservoir based on hydrobiological indicators // International Journal of Aquatic Science, 2013, v. 7, No 1, p. 62-73.

7.Naxçıvan Muxtar Respublikası çaylarının əsas biosenozları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, cild 9, №4, s. 204-212.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Respublika hidrobioloqlar cəmiyyəti Azərbaycan zooloqlar cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA Naxçıvan Bölməsi Həmkarlar təşkilatı idarə heyətinin üzvü 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Zooloji tədqiqatlar şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 36) 5450199 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 36) 5451269 
Faks  
Elektron poçtu akifbayramov50@mail.ru