Seyidova Həmidə Sərvər qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 02.04.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.24

Mikologiya

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda yayılan papaqlı göbələklər
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

4


4
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Naxçıvan MR-in Şahbuz rayonunun mikobiotasının növ tərkibinin 2 sinif, 7 sıra, 25 fəsilə, 57 cinsdə cəmlənmiş 93 növdən ibarət olduğu müəyyən edilmişdir. Bunlardan 16 fəsilə, 45 cins və 84 növ Naxçıvan, 4 cins, 18 növ isə Azərbaycan mikobiotası üçün ilk dəfə qeyd olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan qasteromisetlər //AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər seriyası,2010, ,№4, s.146-150
  2. Papaqlı göbələklərin öyrənilmə tarixi və Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir vəziyyəti // AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər,Təbiət və texniki elmlər seriyası,2012,№ 2,s.113-119
  3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan kisəli göbələklər //AMEA Mikrobiologiya İntitutunun elmi əsərləri, 2012,c.10,№1,s.189-192
  4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının makromisetləri  / Научно –производственный центр «Ботаника» Академии наук Республики Узбекистан, Актуальные проблемы альгологии, микологии и гидроботаники, Материалы международной научной конференции, 11-12 сентября 2009 года, с.134-136
  5. Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun papaqlı göbələkləri // Заповидна справа в Украины, том 16, выпуск 2, 2010, с. 36-40
  6. Makrofungi of Nakhchivan (Azerbaijan) Autonomous Republic, Turkish Journal of  Botany, 36 (2012), 761-768
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 36) 5458307 
Faks  
Elektron poçtu hemide_seyidova@mail.ru