Hacıyev Sahib Əsgər oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR Culfa rayon saltaq kəndi 
Təvəllüdü 1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi k.t.ü.f.d 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


03.00.27

Torpaqşünaslıq

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yemçilik şəraitində torpaqların münbitlik modelinin idarə olunması  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

15

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  1
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının  münbitliyinin artırılması yolları 

Elmi əsərlərinin adları

1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirilməsində morfoloji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №4, s. 63-66

 2. Arpaçay hövzəsində yayılan torpaq-bitki kompleksinin ekoloji şəraiti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan: 2007, №2, s. 148-152

 3. Culfa maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bitkilərialtında qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələr. Bakı: LXV Cild, №-3, 2009,  s. 134-141

4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yem bitkisi altında torpaqlardan səmərəli ictifadə olunması.  Aqrar elmin xəbərləri, Tbilisi, 2010, №-1, с. 18-21

5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların ekolji münbütlük modellərinin idarə olunması. Aqrar elmin xəbərləri, Tbilisi, 2011, №-4, с. 42-45

6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzüm bitkisi altında torpaqların eko-coğrafi qiymətləndirilməsi.

Tomsk Dövlət Universitetinin Bülleteni. Tomsk: №364, 2012, s. 203-206

7. Üzüm bitkisi altında torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi. Aqrar elmi. Moskva: № 5, 2012, s. 11-13

8. Naxçıvan Muxtar Respublikasında meşə və meşə-çöl landşaft komplekslərinin ekoloji xüsusiyyətləri. Altay Dövlət Universitetinin Bülleteni. Barnaul: №2 (100), 2013, s. 55-59 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

40 il

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2011-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsində “İlin alimi” fəxri diplomu
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 36) 5450199 
Mobil tel. (+994 51) 7122168 
Ev tel. (+994 36) 5454816 
Faks  
Elektron poçtu sahib-haciyev@mail.ru