Rəhimova Surə Əli qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 28.01.1986  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2432.01

Bioloji ehtiyatlar

Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Capparaceae Juss. fəsiləsinə daxil olan bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətləri, ehtiyatı və fitokimyəvi tərkibi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38


5

 

4

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında ilk dəfə olaraq Kəvərkimilər -Capparaceae Juss. fəsiləsi ətraflı şəkildə tədqiq edilmiş, həyata keçirilən sistematik dəyişikliklər araşdırılmış, fitokimyəvi tərkibi ilk dəfə olaraq öyrənilmiş, növlərin efiryağları, üzvi turşuları, flavonoid və karotinoid tərkibi müasir tədqiqat üsulları vasitəsilə tədqiq edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Biomorphologic and therapeutic features of Capparis herbacea L. species in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс].–Краснодар: КубГАУ, 2017. №04(128).–IDA [article ID]: 1281704034. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2017/04/pdf/34.pdf, 0,5 у.п.л.ИМПАКТ-ФАКТОР, РИНЦ=0,346, c. 466-473

2. Distribution zones, biomorphologic and therapeutic features of species included in Capparaceae Juss. family in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, International Journal of Botany Studies, ISSN: 2455-541X, Impact Factor: RJIF 5.12, Vol.2, Issue 2, March 2017, p. 4-6

3. Analysis of essential oil of Capparis spinosa L. (Capparaceae Juss.) spread in the area of Nakhchivan Autonomous Republic, XVII Международная научно-практическая конференция “Eurasiascience”, Russian science in the Modern World. 2018, c. 14-16

4. Essentıal oil of Capparis spinosa L. distribution in the area of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 29 ноября 2019 г. Том 1, c. 184-189

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  3 publisistik məqaləsi mövcuddur. 
Təltif və mükafatları İLİN GƏNC ALİMİ Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi, Naxçıvan MR Gənclər Fondu tərəfindənFəxri Fərmanla təltif olunub (2019)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, Babək 10 
Vəzifəsi Baş elmi işçi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4837630 
Ev tel. (+994 36) 5451604   
Faks  
Elektron poçtu

sura_rahimova@hotmail.com