Rəsulova Sədaqət Mirbala qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 01.01.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.00.12

Bitki fiziologiyası

Quraqlıq şəraitində bugda genotiplərin valideyn və hidrid formalarında xloroplastların fotokimyəvi fəallıgının,fotosintez və məhsuldarlıg göstəricilərinin xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

39


16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1. Влияние солености почвы на некоторые морфо-физиологические показатели шафрана посевного ( Crocus sativa L.) Проблемы агропромышленного комплекса, 2013, №3(16), с. 20-21.
  2. Zəfəran (Crocus L.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi, 2014, c. №1, 121-126.
  3. Duzlu şəraitdə adi zəfəranın (Crocus Sativus L) morfogenezinin təhlili. AzETƏİ-nun elmi əsərləri məcmuəsi XXİV (2013): 173-175
  4. Изучение изменений вегетативных и генеративных органов растений Crocus Sativus L. происходящих под влиянием стрессовых факторов. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Материалы ХI Международного симпозиума. Пущино, 15-19 июня 2015г
  5. Nitratlar sosial-ekoloji problem kimi və kənd təsərrüfatı bitkilərində onların miqdarının azaldılması yolları. AMEA Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri, 2017, cild 15, №1.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7997034
Ev tel. (+994 12) 4556303
Faks  
Elektron poçtu