Qəmbərova Rəna Kamal qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 24.10.1940
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


03.00.05 K 004.12.01

Sitoembriologiya

Цитоэмбриологическое исследование садовых форм гиацинта воеточное в связи с вопросами его культуры и селекции на Апшероне.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42


22

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Embrioloji tədqiqatların nəticələrini əks edən elmi əsərləri “ Спавнительная эмбриология цветковых” çoxcildli monoqrafiyanın 11-ci cildində müəlliflər tərəfindən istifadə olunub. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Биология развития Шалфея мускатного в условия Азербайджана. ВИНИТИ Дел. №3124

2.Изучение пыльцы некоторых представителей рода Астрагал. Тезисы IX Всесоюзного совещании по эмбриологии растений Кишинев, 2001

3. Влияние гибберллина на формирование цветочных органов Ш афрана посевного в связи с повышением урожайности. Труды Ин-та Ботаники Нацианальной Академии Наук Азерб.,XXV Баку, 2004

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 8354984 
Ev tel. (+994 12) 5392371  
Faks  
Elektron poçtu