Qasımova Gülnar Cabbar qızı

 

Anadan olduğu yer Tərtər rayonu   
Təvəllüdü 27.08.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2417.01

Botanika

Azərbaycanın soğanaqlı tərəvəz bitkilərinin embriologiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37


8

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Soğanaqlı tərəz bitkilərinin Abşeron şəraitində çiçəyin formalaşmasından toxum yetişməsinə qədər olan müddətdə embriologiyası öyrənilmişdir.

Bir çox cinslərin Anemine L., Brassica L., Aconitum L., Cassia L., Lupinus L.,Argyrolobium Eckl. , Ononis L., Lotus L., Robinia L., Colutea L., Genista L., Anthyllis L., Dorycnium L., Galega L., və s.növlərin təyin olunması üçün yeni təyinedici açar hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Реликтовые растения доарктотретичной флоры Азербайджана. “İnsan ve Biosfer” (MaB, YUNESKO) Azərbaycan Milli komitəsinin əsərləri, Bakı, 2011, buraxılış 7, səh. 237-250

2. Географическое распространение и филогенетические взаимоотношения представителей рода Marrubium L. (семейства Lamiaceae L.) Азербайджана, АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri IХ cild, Bakı, 2011, səh. 129-135

3. Azərbaycan florasında kəhənəkçiçək (Aconitum L.) cinsi növləri, АМЕА Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, ХХХI cild, Bakı «Elm» 2011,səh.55-57

4.Azərbaycanın üçüncü dövr arktik florasınacan olan dərman əhəmiyyətli relikt bitkiləri. АМЕА Ботаника Институту “Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, Bакı «Elm» 2011, s. 62-66

5. Şərqi Zaqafqaziyanın üçüncü arktik florasınacan olan bəzi relikt bitkilərin zərərvericiləri və xəstəlik törədiciləri, АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri Х cild, Bakı, 2012, səh. 289-294

6. Ф.А.Ахмед-заде, Новые ключи для определения представителей некоторых родов семейства бобовых (Fabaceae Lindl.) в пределах Азербайджана. АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri Х cild, Bakı, 2012, səh. 177-181

7.Şərqi Zaqafqaziyanın üçüncü arktik florasınacan olan bəzi relikt bitkilərinin morfoloji xüsusiyyətləri. АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri ХI cild, Bakı, 2013

8. Ф.А.Ахмед-заде, Некоторые представителей лекарственных растений Азербайджана, АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri ХI cild, Bakı, 2013, s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  TQDK  - imtahanlarda  rəhbər vəzifəsində 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5024391 
Mobil tel. (+994 50) 3947388 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu gulnar_gasimova@mail.ru