Əsədova Kəmalə Kamal qızı

 

Anadan olduğu yer Qazax şəhəri  
Təvəllüdü 05.09.1971
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universisteti  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.05

Botanika

Ceyrançöl massivi qış otlaqlarının kompleks qiymətləndirilməsi və onların səmərəli istifadəsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19 elmi əsər

 

4 elmi əsər 3 tezis

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan üçün ilk dəfə Ceyrançöl massivi bitkiliyinin təşnifatını tərtib etmişdir. Burada 3 bitkilik tipi ,6 formasiya sinfi, 16 formasiya və 26 assosiasiya öz əksini tapmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Qazax və Ağstafa rayonlarının qış otlaqlarının bitki örtüyü (Kür çayının sağ sahili) Azərbaycan MEA-nın Məruzələri, LX, №1-2, 2004, İsgəndərova S.X. Əsədova K.K.
 2. Sivrim əzgən AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, cild XXV, Bakı-“Elm”, 2004 Məlikov R.K. Əsədova K.K.
 3. Состояние полынных пастбищ Джейранчёльского массива (Азербайджан) и влияние антропогенных факторов. Азовский науч.-исследовательский инст. рыбного хозяйства Ростовский государственный университет Между.нацчная конференция посвященныя Проблемам устойчивого функционированияводных и наземных экосистем, Россия, 9-12 октября, 2006, Ростов-на-Дону. Асадова К.К.
 4. Рациональное использование и улучшение зимних пастбищ Джейранчёльского массива Аграрная наука Азербайджана, Научно-теоретический журнал Министерства Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики, №3-4 (212), 2006 Асадова К.К.
 5. Современное состояние естественных кормовых угодий Джейранчёльского массива Азербайджан. Труды Института Ботаники. Баку, 2006 Асадова К.К.
 6. Мероприятие по рациональному использованию зимних пастбищ Джейранчёльского массива Известия АГПУ, Баку - №4, 2006 Асадова К.К.
 7. Биоразнообразие и структура растительности зимних пастбищ Джейранчёля Азербайджана Материалы III Всеросийской научной конференции Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Пущино, 2008 Асадова К.К.
 8. Степная растительност зимних пастбищ Джейранчёля Труды Института Ботаники Национальной Академии Наук Азербайджана. Баку, 2008, том XIIVIII Асадова К.К.
 9. Особенности флоры и растительности в условиях зимних пастбищ Научные ведомости Белгородского Государственного университета. Научный журнал №3 (43) вып.6, 2008 Асадова К.К.
 10. Кормовые ресурсы Джейранчёльского массива Азербайджана. Межд.научно-практичесий журнал «Проблемы освоения пустынь» , Ашхабад, 2008. Асадова К.К.
 11. Биологические особенности генгизовых пастбищ в условиях Джейранчёльского массива Азербайджана. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, XXXcild, Bakı, Təhsil 2010, səh.112-116 Асадова К.К.
 12. Асадова К.К. – Биологические особенности генгизовых пастбищ в условиях Джейранчёльского массива Азербайджана AMEA Botanika institutunun elmi eserleri XXX cild Bakı – “Təhsil” Elm 2010 səh 112-116
 13. Структурная организация и кормовые запасы вересковидносолянковых пастищ Джейранчельского массива AMEA Botanika institutunun elmi eserleri – XXXI-cild Bakı 2011 səh 144-148 Асадова К.К.
 14. Биоразнообразие эфемерово-эфемероидовой растительности пустынных и полупустынных пастбищ западной части Азербайджана. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri Bakı-2012, XXXİİ cild Асадова К.К.
 15. Dynamics of fodder resources of the most important fodder plants of the winter pastures of north-western part of Azerbaijan Sustainable Agriculture Research Vol.2,may 2013 Canadian Center Of Science and Education. p. 29-36. Asadova K.K.
 16. Современное состояние кустарничково-сведовых сообществ в некоторых районах Азербайджана. Журнал «Проблемы освоения пустынь» 1-2 Ашхабад 2013 Асадова К.К. Абдыева Р.Т.
 17. Фитоценотическая характеристика некоторых высокогорных луговых ассоциаций Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı-2014, XXXIV Cild. Асадова К.К.Абдыева Р.Т.., Халилов В.С. и др
 18. Desert Fitocenosis of the Absheron Peninsula SEAB 2016 symposiyum on euroasian biodiversity abstrakt book 23-27 May 2016 Antalya, Türkiye Asadova K.K.
 19. The main plant formtions spread over stern and eastern of Goy-Gol region International Conference Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity 80 th Anniversary of the Institute of Botany,Azerbaijan Naational Academi of Sciences Conferes Program & Abstrkt Book October 2-4 , Bku Azerbaijn 2016 Asadova K.K,
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

asadova_kam@mail.ru

b_kam@rambler.ru