Qədimov Ələddin Həsən oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şərur rayonu Oğlan-qala kəndi 
Təvəllüdü 30.03. 1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU) 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.12.

Bitki fiziologiyası

Duzlu mühitdə və ontogenezdə paxlalı bitkilərin ilkin azot metabolizmində nitrat və fizioloji aktiv maddələrin rolu 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

132

 

65

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1. Shortening transplantation days of potato plantlets by use of potassium humate and kadostim and their effects on minituber production. Pakistan Journal of Biological Sciences, 2008, p. 1370-1374.
  2. In vitro effect of potassium humate on terminal drought tolerant bread wheat From molecular understanding to innovative applications of humic substances. Proceedings of the 14th Meeting of International Humic Substances Society. Moscow-Saint Petersburg. 2008. p. 707-710.
  3.  Application of potassium humate to wheat for organic agriculture in Iran. Asian Journal of Food and Agro-Industry. 2009. Special Issue, p.164-168. Available online at.  www.ajofai.info
  4. Study of polyethylene glycol and potassium humate effects on nitrate reductase avtivity in potato CVS plantlets. J.of Georgian Microbiology and biotechnology, 2009, vol.1.no 1. p.17-23.
  5.  Preplanting application of a humic substance and study on chlorofill content of wheat genotypes after environmental freezing. XV Meeting of the International Humic Substances Society Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, 27 june - 2 july 2010, Proceedings vol 1., p.99-103
  6. Wheat Genotypes Response to terminal Drought at Presence of a Humic Fertilizer Using Stress Tolerance Indices. Advances in Environmental Biology, 5(1): 166-168. 2011
  7. In vitro effect of humic fertilizer on activity of nitrate reductase, under drought stress mediated through polyethylene glycol in wheat. Romanian agricultural research, N. 30, 2013. P. 213-218.
  8. Atmosfer azotunu mənimsəyən mikroorqanizmlər və onların bitkiçilikdə istifadə qaydaları. AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri 2014, c.12, № 1, s. 82-92
  9. Soya bitkisində kökyumrularının əmələ gəlməsinin və nitrogenaza fermentinin aktivliyinin inokulyasiya üsullarından asılılığı. AMEA Botanika İnstitunun Elmi əsərləri. 2016,  c.36 s. 144-148.
  10. Nitratlar sosial-ekoloji problem kimi və kənd təsərrüfatı bitkilərində onların miqdarının azaldılması yolları.  AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri 2017, c.15, №1, s. 194-199.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Respublika Botaniklər Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 3389852 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu agadimov@mail.ru