Alverdiyeva Sevda Muxtar qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıBərdə şəhəri
Təvəllüdü 15.06.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2417.01

Botanika

Azərbaycanın yosunlarının, şibyələrinin, mamırlarının növ tərkibinin və bioekologiyasının tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52


22

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Abşeronn  lixenoflorası üçün 160 növ, 6 növmüxtəlifliyi və 6 forma şibyə müəyyən edilmişdir.  Bunlardan ilk dəfə olaraq 130 növ Abşeron, 7 Azərbaycan, 4 növ isə  Qafqaz üçün göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. HeavymetalaccumylationinArtemisiaL. and foliaceous lichen species from the Azerbaijan flora. Forest Snow and Landscape Res., vol. 80, Switzerland, 2006, p. 339-348.

2. Лекарственные виды лишайников флоры   Азербайджана. Традиционная медицина.  2009. Сборник научных трудов. Москва. С. 118-121.

3. Ботанико-географический анализ лишайников Азербайджана 1. Изв. НАНА. Биол. Науки. Т. 64. 2009. № 3-4. Баку, Элм. С.32-39.

4. Ботанико-географический анализ лишайников Азербайджана II. Изв. НАНА. Биол. науки. Т. 64. 2010. № 3-4. Баку, Элм. С. 20-25.

5. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri. Azərb. Respubl.Qırmızı kitabı. 2013. II nəşr. Bakı: Şərq-qərb. 676 S.

6. Конспект лишайников Азербайджана. Баку, Элм. 240  S.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5024480
Mobil tel. (+994 50) 3753283
Ev tel. (+994 12) 4342426 
Faks (+994 12) 4971994
Elektron poçtu sevdaalv@gmail.com