Məmmədova Aygün Vidadi qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 24.01.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2417.01

Botanika

Azərbaycanın yosunlarının, şibyələrinin, mamırlarının növ tərkibinin və bioekologiyasının tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Göy-göl  Dövlət  qoruğu üçün 35 fəsilə,85cinsə aid 191 növ   yarpaq-gövdəli mamır müəyyən edilmişdir. Bunlardan 126 növ   tədqiq olunan ərazi üçün ilk dəfə olaraq göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Göy-göl Dövlət  qoruğunun  yarpaq-gövdəli mamırlarının coğrafi elementlərə görə analizi. AMEA  Botanika  İnstitutunun  Elmi Əsərləri,  Elm, XXVII , s.132-136,  2007.

2. Göy-göl  Dövlət  qoruğunun  yarpaq-gövdəli mamırlarının sinekoloji xüsusiyyətlərinə  antropogen amillərin təsiri. AMEA  Botanika     İnstitutunun  Elmi Əsərləri, Elm,  XXIX , s. 203-206,  2009.

3. Azərbaycan brioflorası üçün yeni yarpaq-gövdəli mamır  növləri.  Azərbaycan  Milli Elmlər Akademiyasının  Xəbərləri, cild 64, №3-4, Bakı, Em, 2009, Biologiya  Elmləri, s. 49-52.

4. Mingəçevir şəhəri ərazisində yarpaq-gövdəli mamırlarının tədqiqi.  AMEA  Botanika  İnstitutunun  Elmi Əsərləri, Bakı, Elm,  XXIX , s. 162-  165, 2010.

5. Azərbaycanın  yarpaq-gövdəli mamırlarının Ditrichaceae, Seligeriaceae, Dicranaceae fəsilələrinin növ müxtəlifliyinin öyrənilməsi və senoekoloji təhlili. AMEA  Botanika  İnstitutunun  Elmi Əsərləri, Bakı, Elm, XXXIII, s. 51-54, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Botanika İnstitutu,  AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5024480
Mobil tel. (+994 50) 5381108
Ev tel. (+994 12) 5686714
Faks (+994 12) 4971994
Elektron poçtu aygm@mail.ru