Nuriyeva Maya Əsgər qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Bakı  şəhəri
Təvəllüdü 1946
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Tusi adına ADPU 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

03.00.05

Botanika

Xəzər dənizinin qərb hissəsinin göy-yaşıl yosunları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

47

 

25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Xəzər dənizində göy-yaşıl yosunlar üzrə geniş tədqiqatlar aparılmışdır. Öyrənilən ərazi üçün  yeni 52 (64 növdaxili takson), bütün Xəzər dənizi üçün 37 (49 ndt), keçmiş Sovet İttifaqı üçün  isə 2 yeni göy-yaşıl yosun növü aşkar olunmuşdur. Aparılan eksperimental və çöl tədqiqatlarına əsasən, ilk dəfə olaraq dənizə çay suları ilə kütləvi gətirilən şirin su göy-yaşıl yosunlarının intensiv inkişafına maneçilik törədən duzluluğun kritik səviyyəsi müəyyən edilmişdir. Faktiki olaraq ilk dəfə olaraq Xəzər dənizi üçün xüsusən göy-yaşıl yosunların üstünlük təşkil edən bentik alqoqruplaşmaların tətbiqi aparılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Синьозеленi водоростi захiдної  частини Каспiйського моря.Укр. ботан. журн., N6,1981, с. 41-45.

2. Новые для Каспийского моря виды Cyanophyta. Журн. Альгология, К.,т.1, N3, 1991, c. 61-66.

3. Дополнение  к  флоре  Cyanophyta Каспийского моря. Журн. Альгология, К.,т.2, N3, 1992, c. 87-90.

4. A comparison of the Caspian and Black Sea blue-green algae. Plant life in South-West and Central Asia. Ege University press Izmir-Türkiye, 1966, 384-389.

5. Синезеленые водоросли бентоса азербай-джанской части Каспийского моря.AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, cild XXXIII, 2013, c. 54 - 56.

6. Xəzər dənizinin Azərbaycan Sektorunun Nostocales Sırasının Göy-yaşıl yosunları. AMEA botanika İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, cild XXXVI, 2016, c. 56-60.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətin  üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5024480
Mobil tel. (+994 50) 7438861
Ev tel. (+994 12) 5100458
Faks (+994 12) 4971994
Elektron poçtu nuriyevamaya@mail.ru