Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam şəhəri
Təvəllüdü 01.05.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Üniversiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə  fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

03.00.05

Botanika

Böyük Qafqazda (Azərbaycan daxilində) yayılmış Rubus L. cinsi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və fitokimyəvi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

106

 

86

 

25
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

3

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. С – витаминность и разработка технологии переработки плодов кизила ( Cornusmas L.) X Международной научно-методической конференции «Интродукция нетрадиционных и редких растений» Россия, Ульяновск, 2012, с. 503-510.

2. Вопросы рациональной технологии получения сока из плодов шиповника Rosa L. Россия, Ульяновск, 2012, с. 485-493.

3. Пектины и их динамика накопления в плодах и ягодах. Сборник научных трудов Международного конгресса «Физическое и духовное здоровье: традиции и инновации», приложение к журналу Традиционная медицина № 4 М. 2012., с. 321-326.

4. С – витаминность плодов некоторых дикорастущих плодово-ягодных растений и консервов полученных из них. AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağının əsərləri, 2012, X cild с.183-191.

5. Динамика накопления витамина C в плодах некоторых дикорастущих плодово-ягодных растений. Труды Азербайджанского национального комитета «Человек и Биосфера» (МаВ, ЮНЕСКО), 2012.т.8. с.229-237.

6. Катехины некоторых дикорастущих плодово-ягодных растений. Химия растительного сырья 2012 7. Carotenoids from fruit of several Rosa species. Chemistry of Natural Compounds: Volume 48, Issue 5 (2012), p. 906-907.

8. Дикорастущие плодово-ягодные растения в различных сообществах лесов большого Кавказа(в пределах Азербайджана). V Международная научная конференция «Принципы и способы сохранения биоразнообразия»г. Йошкар-Ола, 2013.

9. Новрузов Э. Н., Шамсизаде Л. А. Масла семян некоторых видов сем. Rosaceae. Растительные ресурсы, 2012, №.., с..

10. Мустафаева Л.А. Катехины некоторых дикорастущих плодово-ягодных растений. // Химия растительного сырья, 2012.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti.

2. “Naturoterapevtlər” peşə asossiasiyası.

3. Azərbaycanın Biokimyaçılar Cəmiyyəti.

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Botanika İnstitutu,  AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5024391
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu latafat_shamsizade@mail.ru