Mustafayeva Sitarə Cəlal qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 11.01.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Üniversiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə  fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


03.00.05

Botanika

Azərbaycanda  yayılan  Achillea L.  növlərinin bioloji xüsusiyyətləri və efiryağlılığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

83

 

40

18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Серкеров С.В., Мустафаева С.Д. Новый компонент Аchillea filipendulina Lam. ж. «Химия растительного сырья», 2009, №2, с.101-103.

2. Зейналова С.А.,Мехтиева Н.П., Мустафаева С.Д., Исмаилов Э.И., Бахшалиева К.Ф. «Биологические особенности некоторых видов лекарственных и ароматических растений, их антифунгальная активность.», ж. «Традиционная медицина», №3(18), 2009, с. 40-47.

3. Серкеров С.В., Мехтиева Н.П., Мустафаева С.Д. Новыестероидные kомпоненты Achillea filipendulina и Eupatorium cannabinum (Asteraceae). ж. «Растительные ресурсы», 2010, том 46, вып.2, с. 99-105.

4. Sahmurova A., Brent Philip Duncan, Bahshaliyeva K., Mehtiyeva N., Mustafayeva S. Chemical composition and antifungal activities of essential oils of Pyrethrum leptophyllum Stev. ex Bieb. Journal of Residuals Science and Technology (JRS et T), USA, vol. 7, N 3-July 2010, p. 187-190.

5. Serkerov S.V., Mustafayeva S.J. Detection of acetyleucanbin in Achillea nobilis L. Chemistry of Natural Compounds. Volume 46, Issue 4(2010), Page 666. http: // www springerlink.com / openurl, asp?genre=articlerid=doi: 10.1007 / s 10600-010-9709 – Z.

6. Zeynalova S.Ə., Mustafayeva S.C., Hüseynova T.İ., İsmayılov E.İ., Baxşaliyeva K.F. Изучение компонентного состава и антифунгальной активности эфирного масла Pyrethrun sevanense Sosn. флоры Азербайджана Azərbaycan əzcaçılıq və farmakologiya jurnalı, 2011, № 1, s:14-18.

7. Шамилов Э.Н., Абдуллаев А.С., Рзаев А.А., Азизов И.В., Мустафаева С.Д. Pacпространение, эфирномасличность и радиозащитные свойства Achillea nobilis L. ж. «Традиционная медицина», № 5, 2012, II Межд.конгресс «Физическое и духовное здоровье: Традиции и инновации», Москва, 7-9 июнья 2012 г. с: 153-158.

8. Шамилов Э.Н., Абдуллаев А.С., Азизов И.В., Мустафаева С.Д., Зейналова С.А. Биоэкологические особенности и корригирующие свойства Achillea filipendulina Lam., Calendula officinalis L. и Hypericum perforatum L. Ж. «Modern Phytomorphology», Львов, 2013, №4, стр: 235–239.

9. Mustafayeva S.C. Asteraceae Bercht. et J.Preslfəsiləsinin öyrənilməsinə dair. AMEA-nın “Xəbərlər”i (Biologiya və tibb elmləri) 2013, cild 68, № 1, s. 17-23

10. Mustafayeva S.C. Azərbaycan florasında Anthemideae Cass. (fəs. Asteraceae Bercht. et J.Presl) tribasının təftişi. AMEA-nın “Xəbərlər”i (Biologiya və tibb elmləri), 2014 , cild 69 , № 1 , s. 36-43.

11. Mustafayeva S.J., Bakhshaliyeva K.F. Essential oil and antimycotic properties of Matricaria recutita L. AMEA-nın “Məruzələr”i, 2015, cild LXXI, № 1, s. 98-102.

12. Sitara J. Mustafayeva, Sirajeddin V. Serkerov, Chemical composition of the essential oil of Pyrethrum balsamita (L.) Willd. from Azerbaijan, ж. «Химия растительного сырья», 2015, № 2, с. 257-259.

13. Mustafayeva S. J., Aghayeva S. O., Bakhshaliyeva K. F., E. N. Novruzov Investigation of component composition of essential oils of Pyrethrum parthenifolium Willd. and antifungal activities of Pyrethrum parthenifolium Willd. and Senecio vulgaris L. ANAS Proceedings of the Institute of Botany, 2017-XXXVII, s. 89-95.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti

2. “Naturoterapevtlər” peşə asossiasiyası

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Botanika İnstitutu,  AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5024391
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu msitara@mail.ru