Bağırova Arifə Əli Həsən qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 15.02.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı3-01-02

Biofizika

Polien antibiotiklətrin quruluş və funsiyaların qarşılıqlı təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə polien antibiotiklər filipin və nistatin törətmələri tərəfindən yaranan ion kanalları aşkar olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Самедова А.А., Касумов Х.М. Механизм действия макролидного антибиотика филипина на клеточные и липидные мебраны. Ж. «Антибиотики», 2009,том 54, № 11-12, с. 44-52.

2. Самедова А.А. Противогрибковые полиеновые антибиотики и их активность в клеточных и липидных мембранах. Ж. «Проблемы медицинской микологии», том 12,№ 2, с. 43-48.

3. Самедова А.А. и др. Изменение функциональной деятельности клеточных мембран под действием полиеновых антибиотиков. Сб. тр. 1-ой Межд. Научной конференции «Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы»,2013, с. 402-405.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Biofiziklar Cəmiyyəti

2. Azərbaycan Botaniklar Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Tibb Universiteti

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5024591
Mobil tel. (+994 50) 7212995
Ev tel. (+994 12) 5691465
Faks  
Elektron poçtu arifa_samedova@mail.ru