Sultanova Gulnar Hacibəy qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 13.12.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı3-01-02

Biofizika 

FAM təsiri altında eritrositlərin Us dalğaları köməyi ilə mexaniki davamlığının öyrənilməsi və bu kriteriyanı  onkoloji xəstələrə şamil olunması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56


36

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq qan hüceyrələrin mexaniki davamlığını öyrənilməsi üçün kinetik optik ultrasəs üsul yaranıb və  eritrositlərin qan-damar sistemində parçalanma-sının modeli təklif olunub.

Elmi əsərlərinin adları

1. Султанова Г.Г. и др. Изучение ультразвукового гемолиза  эритроцитов в норме и при патологии Ж. Биофизика ,т.27,№ 4 с. 679-683 .

2. Султанова Г.Г. и др Гемолиз эритроцитов при комбинированном действии ультразвуковых волн и полиеновых антибиотиков. Ж. «Антибиотики и химиотерапия», 2008. № 9-10, с.9-13.

3.Султанова Г.Г. Современные представления о механизме действия ультразвука на клетки и клеточные структуры  Известия  НАН Азерб., серия биолог. 2010 №1 -2 с.129-136.

4. Султанова Г.Г. Гусейнова К.Ф. Анализ механизмов биологического действия ультразвука В мат . Межд.конф. «Сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине» Санкт-Петербург 2012, т.2, с.196.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Biofiziklar Cəmiyyəti.

2. Azərbaycan Botaniklar Cəmiyyəti.
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. SSR EA Kimyəvi Fizika İnstitutunda keçirilmiş  cavan alimlərin müsabiqəsində 1-ci dərəcəli diplom, Moskva ş.1982.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5024591 
Mobil tel. (+994 50) 7384559
Ev tel. (+994 12) 5394014
Faks  
Elektron poçtu sultanqul@mail.ru