Qənizadə Sima İrşad qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 02.06.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Üniversiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə  fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

03.00.12

Bitki fiziologiyası

Müxtəlif temperature şəraitində buqda çüçərtilərinin auksin-inhibitor aktivliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82


55

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1. Ətraf mühitin duzluluq və quraqlıq stres amillərinə qarşı bitkilərin rezistentliyinin artırılmasında bioloji meliorantların rolu. “İnsan və biosfer” (MaB, UNESCO) Azərbaycan Milli Komitəsinin Əsərləri. T.10. 2015.s.165-170.
  2. ЭМ-Технология- Надежда ХХI века. Материалы ХI Международного симпозиума. Пущино, М. 2015, стр.390-394.
  3. Антистрессовые и экологически чистые удобрения в растениеводстве. Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса-№3(28) стр.3-7.М.2016.
  4. Mutual relation of halophyte and glycophyte in chloride saltiness condition; Biological melioration. Seab 2016 symposium on Eurasian biodiversity. Abstract book. Antalya, Turkey p.479.
  5. Biotechnology and environmental problems. International Scientific Conference- Actual problems of the modern nature sciences. v -2 Ganja, Azerbaijan. 4-5 may, 2017, pp.147-149.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5024391
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu