Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun fəlsəfə doktorları