Axundova Elmira Məmmədəli qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,  Gəncə şəhəri
Təvəllüdü 26.03. 1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət  Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklərlə birgə təsvir olunan mexaniki sistemlərdə optimallaşdırma məsələlərinin həll üsulları                  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Keçid proseslərinin optimal idarə olunmasına aid bir sıra məsələlər həll edilib.
 2. Optimal idarəni və optimal trayektoriyanı hesablamaq üçün rekurrent düsturlar tapılıb.
 3. Qazma borular sütununun eninə qeyri-xətti, elastik rəqslərinin riyazi modeli Eyler-Laqranj tənliyi şəklində qurulub.
 4. İdeal politrop qaz üçün qeyri-xətti istilikkeçirmə tənliyinin elementar çıxarışı verilib.
 5. Bu tənliyin bəzi yeni həlləri tapılıb.
Elmi əsərlərinin adları
 1. Оптимальное управление по быстродействию неоднородной системой бурового электропривода с распределенными параметрами // Вопросы нефтяной технической кибернетики (Сборник статей) Баку, 1976, с. 131-138Е
 2. Однопараметрические группы симметрии одного нелинейно гиперболического уравнения // Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, №2, 2004 г., с. 71-77
 3. Математическая модель безударных поперечных упругих колебаний колонны бурильных труб // Доклады Национальной АН Азербайджана, 2006, т.LХII, №1, с. 7-15
 4. Нелинейное уравнение теплопроводности для политропного газа и некоторые результаты его непрерывного группового анализа (часть I) // Известия НАНА, серия физ.-тех и мат. н., том ХХХIV, №3, 2014 с. 120-132
 5. Нелинейное уравнение теплопроводности для политропного газа и некоторые результаты его непрерывного группового анализа (часть II) // Известия НАНА, серия физ.- тех и мат. н., том ХХХV, №3,2015, с. 121-133
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
 1. 1994-2012-ci illərdə Bakı şəhərindəki A.Hüseynzadə adına 20 saylı məktəb-litseydə riyaziyyat müəllimi.
 2. 1996-2008-ci illərdə TQDK komissiyasının nəzdindəki "Abiturient" hazırlıq kursunda riyaziyyat müəllimi.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları
 1. 2016 il - "Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim Qızıl medalı". (Bu medalla texniki sahədə elmi yenilikləri olan, samballı jurnallarda məqalələri çap olunan alimlər təltif edilirlər).
 2. 2017 il - "Ilin alimi" Ali media mükafatina layıq görülmüş.
 3. 2018 il - "Media Araşdırma" və "Azərbaycan və Avropa"-nın layihəsi əsasında "Şərəfli ömür yolu" fəxri diplomuna layıq görülüb. 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392776 
Mobil tel. (+994 50) 5417880 
Ev tel. (+994 12) 5382006 
Faks  
Elektron poçtu ema1948@mail.ru