Baxşiyev Şahin Bulud oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 1968 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doctoru 
Elmi rütbəsi Böyük  elmi  işcisi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 

Azərbaycan Respublikasında fiscal və monetar siyasətinin qarşılıqlı əlaqələrinin modelləşdirilməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

2

 

5

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Avtomobilin gözləmə müddəti məlum olduqda, avtomobillərin avtopardan yükləmə-boşaltma məntəqələrinə daxil olma intensivliyi tapılmışdır.

2. Mexanizmlərin sıradan çıxdığı halda, avtomobillərin orta gözləmə müddəti məlum olduqda, avtomobillərin avtopardan yükləmə-boşaltma məntəqələrinə daxil olma intensivliyi tapılmışdır.

3. Avtomobillərin mexanizmlərin sıradan çıxdığı halda, avtomobillərin orta gözləmə müddəti məlum olduqda, avtomobillərin avtopardan yükləmə-boşaltma məntəqələrinə daxil olma intensivliyi tapılmışdır.

4. Mexanizmlərin sıradan çıxdığı halda, hər iki tip avtomobilin orta gözləmə müddəti məlum olduqda, üstünlüyə malik olan avtomobillərin avtopardan yükləmə-boşaltma məntəqələrinə daxil olma intensivliyi tapılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1. Составление оптимального графика выхода автомобилей из автопарка в погрузочно-разгрузочный пункт. А. М.Аббасов Ш.Б.Бахшиев. Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Баку, том XVIII, №6, 1998, стр. 180-185.

2. Моделирование работы погрузочного пункта, Ш.Б.Бахшиев, Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Баку, том XXIII, №3, 2003, стр. 185-191.

3.Разработка оптимального графика выхода автомобилей двух типов из автопарка в погрузочно-разгрузочный пункт.

Ш.Б.Бахшиев, Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Баку, том XXVI, № 2 , 2006, стр.200 -202.

4. Определение интенсивности поступления потока автомобилей в смешанной системе обслуживания.

Ш.Б. Бахшиев.Т.Н.Канани. Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Баку, том XXX

№ 3, 2010,стр.23-26.

5. On the first achievement times of the process with independent increments K.K. Omarova, T.M Aliyev,SH.B. Bakhshiyev

Caspian journal of Applied Math., Economy and Ecoloji.

Bakı. 2015.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5392776
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu

Lab4.2@isi.az