Camalov Zeynal Ramazan oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qusar rayonu 
Təvəllüdü 03.06.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.02.04

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası 

Periodik quruluşlu kompozit materiallarda gərginlik vəziyyəti (həndəsi qeyri-xətti qoyuluşda)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 


4

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Biliyin test üsulu ilə yoxlanılmasını təmin edən online test kompüter sistemi yaradılmışdır. Sistemin köməyi ilə test sual bazasına sualları daxil etmək, onları redaktə etmək, test yoxlamasını keçirmək və alınan nəticələri araşdırmaq mümkündür. Həmçinin, müxtəlif fənnlər üzrə test sual-cavab bazaları yaradılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1. Universal test sistemi kompüter proqramı Известия АН, серия физ.-тех. и мат. наук, Баку, 2003, № 2

2. Kompüter vasitəsi ilə testləşdirmənin üstünlükləri haqqında Təhsil sistemində İKT-nin tətbiqi (bu günü və sabahı) Bakı, 11 aprel 2003

3. Biliyin yoxlanılmasının kompüter texnoloqiyası haqqında «İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və İnformasiya texnoloqiyalarının müasir problemləri» respublika elmi konfransının əsərləri, I cild, Bakı, 28-30 aprel 2003

4. Электронная архивация и автоматизация составления контрактов Известия АН, серия физ.-тех. и мат. наук, Баку, 2004, № 2

5. About one process engineering of computer testing of knowledge Сборник Четвертой Международной научно-практической конференции «Интернет- Образование-Наука-2004», том 1, Баку, Винница,Вел.Тырново,28 сентября -16 октября 2004

[spoiler=Bütün elmi əsərlərin siyahısı]

6. Краткий курс по Microsoft Excel(методическое пособие) Баку, Издательство БГУ, 2005

7. Müasir informasiya texnoloqiyaların biliyin qiymətləndirilməsi prosesinə tətbiqi haqqında«İKT və elektron təhsilin aktual problemləri.Elektron idarəetmə» elmi-praktik konfransın materialları, Gəncə, 29-30 noyabr 2007

8. Biliklərin qiymətləndirilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması haqqında «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» elmi konfransın materialları, Bakı, 26 aprel 2008[/spoiler]
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində dərs deyir
Digər fəaliyyəti  Müxtəlif proqram sistemlərinin yaradılması və tətbiqi 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi 3.6 saylı Biliklərin intellektual analizi laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5393547 
Mobil tel. (+994 50) 3224515 
Ev tel. (+994 12) 5600861 
Faks  
Elektron poçtu zjamalov@gmail.com