Cəfərova Hilala Əlimərdan qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 06.09.1977 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Kütləvi xidmət sistemləri və idarəetmə məsələləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

3

 

2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kütləvi xidmət sistemlərinin riyazi modellərinin tədqiqi və idarəetmə məsələləri
Elmi əsərlərinin adları
  1. Reqressiyon modellərdə parametrərin seçilməsi və iqtisadiyyatda tətbiqi.
  2. Naməlum parametrli və naməlum dispersiyalı reqressiyon modellərin statistik analizi.
  3. Maliyyə riyaziyyatının modeli kimi diskret müdaxiləli stoxastik proses.
  4. Kapital səviyyəsinin dəyişməsini təsvir edən təsadüfi prosesin ikinci momenti üçün asimptotik ayrılış.
  5. Bir semi-markov dolaşmasının paylanmaya görə yığılması haqqında
  6. Kütləvi xidmət sistemlərinin riyazi modelləri və onların tətbiqləri.
  7. K-mean  klaster alqoritminin bank verilənlərinə tətbiqi.
  8. Klaster modellərinin qərar qəbuletmədə rolu.
  9. K-meanalqoritminin Azərbaycanın İqtisadi Rayonlarının turizm göstəricilərinə tətbiqi.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2004-cü ildən BDU-da “Ehtimal nəzəriyyəsi riyazi statistika”, “Nöqtəvi proseslər”, “Stoxastik analiz”

2012-ci ildən AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası, "Tətbiqi statistik paketlər", "Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri"

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393869 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu hilalajafarova@gmail.com