Mustafayev Elşən Eldar oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 10.07.1974
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Süni neyron şəbəkələr vasitəsilə çap əlyazma formalarını tanıyan sistemlərin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29

 

13

 


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Süni neyron şəbəkələr vasitəsilə azərbaycan çap əlyazma formalarını tanıyan çoxsəviyyəli tanıma sistemlərin qurulma prinsipləri Koxonenin özü-nizamlanan xəritələrin köməyi ilə azərbaycan çap əlyazma simvollarının klasterizasiyası aparılıb və onların informativ sahələri təyin olunub.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Айда-заде К.Р, Мустафаев Э.Э. Ассоциативные многоуровневые системы распознавания объектов // Известия НАН Азербайджана, серия ф.т. и м.н., №3, 2001, с. 15-18.
  2. Айда-заде К.Р., Мустафаев Э.Э. Об одной иерархической системе распознавания рукописных форм на основе нейронных сетей // Известия НАН Азербайджана, серия ф.т. и м.н., №2-3, 2002, с. 94-98.
  3. Айда-заде К.Р., Мустафаев Э.Э. Об оптимизации параметров нейронной сети на этапе ее обучения / Труды Республиканской научной конференции «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информацион­ных технологий», ", том I, Баку, 2003, с. 118-121.
  4. Айда-заде К.Р., Мустафаев Э.Э. Кластеризация рукопечатного азербайджанского алфавита при помощи самоорганизующихся карт Кохонена / Труды Республикан­ской научной конференции "Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий", том I, Баку, 2004, с. 27-29.
  5. Rustamov S.S., Mustafayev E.E., M. A. Clements. Sentiment Analysis using Neuro-Fuzzy and Hidden Markov Models of Text. IEEE Southeastcon 2013, Jacksonvilla, Florida,USA.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2009-2013, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrası 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+9947 12) 5399231 
Mobil tel. (+994 50) 3217287 
Ev tel. (+994 12) 5704765 
Faks  
Elektron poçtu elshan.mustafayev@gmail.com