Mustafayev Elşən Eldar oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı, Azərbaycan 
Təvəllüdü 10.07.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Süni neyron şəbəkələr vasitəsilə çap əlyazma formalarını tanıyan sistemlərin işlənməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29

 

11

 


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Süni neyron şəbəkələr vasitəsilə azərbaycan çap əlyazma formalarını tanıyan çoxsəviyyəli tanıma sistemlərin qurulma prinsipləri Koxonenin özü-nizamlanan xəritələrin köməyi ilə azərbaycan çap əlyazma simvollarının klasterizasiyası aparılıb və onların informativ sahələri təyin olunub. 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Айда-заде К.Р, Мустафаев Э.Э. Ассоциативные многоуровневые системы распознавания объектов // Известия НАН Азербайджана, серия ф.т. и м.н., №3, 2001, с. 15-18.
 2. Айда-заде К.Р., Мустафаев Э.Э. Об одной иерархической системе распознавания рукописных форм на основе нейронных сетей // Известия НАН Азербайджана, серия ф.т. и м.н., №2-3, 2002, с. 94-98.
 3. Айда-заде К.Р., Мустафаев Э.Э. Об оптимизации парамет­ров нейронной сети на этапе ее обучения / Труды Республиканской научной конференции «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информацион­ных технологий», ", том I, Баку, 2003, с. 118-121
 4. Aida-zade K.R., Mustafayev E.E. On a hierarchical handwritten forms recognition system on the basis of the neural networks / Proceeings of International XII Turkish Symposium on Artifical Intelligence and Neural Networks, TAINN 2003, Çanakkale, Turkey, 2003, Vol. E7, p. 726-733.
 5. Айда-заде К.Р., Мустафаев Э.Э., Дж.З.Гасанов. Об использовании баз знаний для повышения интеллек­туальности систем распознавания / Доклады 11-й Всероссийской конференции «Математические методы распознавания образов», Москва, 2003, с. 6-8.
 6. Айда-заде К.Р., Мустафаев Э.Э. Кластеризация рукопечатного азербайджанского алфавита при помощи самоорганизующихся карт Кохонена / Труды Республикан­ской научной конференции "Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий", том I, Баку, 2004, с. 27-29.
 7. K.R.Aida-zade, E.E.Mustafayev. Intelligent handwritten form recognition system based on artificial neural networks / Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation 2006, 28 – 30 August 2006, Konya, Turkey
 8. K.R.Aida-zade, Rustamov S.S., Mustafayev E.E. Principles of Construction of Speech Recognition System by the Example of Azerbaijan Language / International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications. Trabzon, Tutkey. 2009.
 9. S.Rustamov, E.Mustafayev. Construction prinsiples of the speech understanding computer system. 24-th Mini EURO Conference On Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector. Izmir, Turkey. 2010. p.294-299.
 10. Rustamov S.S., Mustafayev E.E. Construction Principles of the Speech Understanding Computer System. / 24-th Mini EURO Conference “On Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector” MECEurOPT 2010, Izmir, Turkey 2010, p. 294-299.
 11. Mustafayev E. E., Hasanov J. Z., Sharifova A. M. The Device of Recognition and Scoring of Printed Texts. Proceedings of the 11-th International Conference. PRIP’2011. Pattern Recognition and Information Processing. Minsk. Belarus.  p. 283-286
 12. Mustafayev E. E., Hasanov J. Z., Sharifova A. M. The device of recognition and scoring of printed texts. The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS) Baku, Azerbaijan 1-3 July 2011, p. 497.
 13. Aida-zade K.R., Mustafayev E.E, Sharifova A.M, Hasanov J.Z. Mobile printed text recognition system. The proceedings of the II International Scientific – Practical Conference “Information-Innovation Technologies: Integration of science, education and business”. Almaty, Kazakhstan. 2011. Volume 1. p. 339-243.
 14. Aida-zade K.R., Rustamov S.S., Mustafayev E.E., Aliyeva N.T. Human-Computer Dialogue Understanding Hybrid System. / International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications. Trabzon, Turkey 2012.
 15. Rustamov S.S., Mustafayev E.E., M. A. Clements. Sentiment Analysis using Neuro-Fuzzy and Hidden Markov Models of Text. IEEE Southeastcon 2013, Jacksonvilla, Florida,USA.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2009-2013, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrası 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+9947 12) 5399231 
Mobil tel. (+994 50) 3217287 
Ev tel. (+994 12) 5704765 
Faks  
Elektron poçtu elshan.mustafayev@gmail.com