Həsənov Elxan Kərəm oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 30.01.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

02.00.04

Fiziki kimya

Изотермы расклиниваемого давления несимметричных пленок водных растворов электролитов
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

9

 


4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. Свойства жидкостей в малых объемах

2. Эллипсометрические методы исследования тонких слоев жидкостей

3. Строение адсорбционных слоев полиэтиленоксида на кремнеземе

4. Исследование электрических сил в пленках водных растворов электролитов на поверхности кварца методом эллипсометрии

5. Смачивающие пленки водных растворов хлорида натрия с добавками додецилсульфата натрия на поверхности плавленого кварца

6. Исследование адсорбционных слоев полиэтиленоксида на поверхности кварца методом капилярной электрокинетики и эллипсометрии

7. Изотермы расклиниваемого давления несимметричных пленок водных растворов электролитов

8. Adsorption layers of poly(ethyleneoxide) on quartz studied  using capillary electrokinetics

9. Influence of Cationic Surfactant on the Surface Charge of Silica and on the Stability of Aqueous Wetting Films
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Baş  elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 2128273 
Ev tel. (+994 12) 4655835 
Faks  
Elektron poçtu elkhan@office.az