Əhmədov Firudun Böyükağa oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
Təvəllüdü 24.03.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.09.05

Riyazi kibernetika

Binar proqramlaşdırma məsələsinin ölçülərinin kiçildilməsi üsulları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

 9

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Binar tam qiymətli proqramlaşdırma məsələlərinin optimal həlli üçün yuxarı və aşağı sərhədlərin təyin edilməsi üsulları;

2. Binar tam qiymətli proqramlaşdırma məsələsinin məhdudiyyətlər çoxüzlüsünün tədqiqi üçün həndəsi yanaşmalar. Çoxüzlünün təpə nöqtələrinin ardıcıl generasiyası və araşdırılması;

3. Çoxölçülü çanta məsələsinin təqribi həlli üçün «Ранец-1» tətbiqi proqramlar paketinin yaradılması və tətbiqi;

4. Azərbaycan dilindən ingilis dilinə və əksinə ilk maşın tərcümə sisteminin yaradılması;

5. Müasir elektron imkanların təbii dillərin qorunması və in­ki­şafında tətbiqi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Метод последовательного назначения нулей для приближенного решения многомерной задачи о ранце // В кн.: Системы прог­рамм­ного обеспече­ния решения задач опти­маль­ного пла­нирова­ния, VI Все­союз­ный симпозиум, М.: ЦЭМИ АН СССР, 1980, с. 16-17.

2. Обход вершин многогранника ограничений в задаче бинарного программирования // ИЗВ., АН Азерб. ССР, сер. физ-техн. и мат. наук, 1983, № 2, с. 118-123.

3. Пакет прикладных программ BAKU 01. Результаты Всесоюзного конкурса «РАНЕЦ-85» // Ж. «Экономика и математические методы» , том XXIV, вып. 1, 1988.

4. Com­puter translati­on system from Azerbaijan language into English. // Proc. of the 4th international conference Internet-Education-Science, vol. 2,Vinnitsia, 2004.

5. Elektron teknolojisinin uygulanmasıyla Türk dille­rinin korunması, yakinlaşması ve birlikte gelişmesi sisteminin kurulması şansı. (türkcə) / VI Türk Dünyası Ekonomi, Dil ve Bilişim İşbirliği Forumu. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, 2006.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan “Simurq” mədəniyyət assosiasiyasının üzvü

2. Azərbaycan İnternet Forumunun üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Ali Partiya Məktəbində, Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda, Dövlət İdarəçilik Akademiyasında, Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan Texniki Universitetində və digər ali məktəblərdə cəmi 25 ildən artıq pedaqoji fəaliyyət

Digər fəaliyyəti 
  1. Windows Vista əməliyyat sisteminin və MS Office 2007 proqram paketinin Azərbaycan dilinə lokallaşdırılması (tərcüməsi) – Ekspert-tərcüməçi – Tərcümə, müvafiq Azərbaycan İT terminologiyasının standartlarının yaradılması. (2006-2008)
  2. «Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə Milli Strategiyanın hazırlanması və ilkin mərhələdə tətbiqi» birgə layihəsi – Milli ekspert ­– Milli Strategiya sənədinin hazırlanması (2002-2004)
  3. Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları nazirliyi ilə BMT İnkişaf Proqramının “Azərbaycan dilindən ingilis dilinə və əksinə – ingilis dilindən Azərbaycan dilinə maşın tərcüməsi sisteminin yaradılması” birgə layihəsinin (www.dilmanc.az) layihə koordinatoru. (2003-2007)
  4. 1974-cü ildən başlayaraq əvvəl layihələrin icrasında, sonralar isə hazırlanmasında və idarə edilməsində iştirak. Müxtəlif sahələrdə (inzibati idarəetmə, personalın idarə edilməsi, maliyyə və mühasibatlıq, teleqraf, inkassasiya, hava nəqliyyatı, ticarət, kitabxana işi, kiçik biznes, təhsilin monitorinqi və s.) təşkilati və idarəetmə fəaliyyətinin kompüterləşməsi ilə əlaqədar 30-dan artıq layihənin hazırlanması və həyata keçirilməsinə rəhbərlik. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatların (Dünya Bankı, BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyi, IFES, Avrasiya fondu,  Filipp Morris kompaniyası və s. ) sifarişi ilə 15-ə qədər sosioloji və marketinq tədqiqatlarında iştirak və tam iş prosesinə rəhbərlik.
  5. SINAM şirkətinin layihə meneceri – 2008-ci ildən indiyədək İnKoTex informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə ictimai birliyin rəhbəri – 2003-cü ildən indiyədək
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5101100 (daxili 175) 
Mobil tel. (+994 50) 3982328 
Ev tel. (+994 12) 5395897 
Faks (+994 12) 4975196 
Elektron poçtu dia_firudin@mail.ru