Hüseynov Nuran Nəriman oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 31.01.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.13.14

İnformasiyanın işlənməsi və idarəetmə sistemləri

Operativ məlumatın interativ rejimində daxil edilməsi və axtarışı üçün skin-sensor çeviricilərinin işlənməsi və tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

6

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Biomexanikanın müasir dövr üçün ən aktual məsələlərinin nəzəri üsullarla tədqiqi üçün yeni riyazi modellərin işlənilməsi. Qeyri-stasionar, qərarlaşmamış xarici təsirlərin insan orqanizminin müxtəlif bioloji sistemlərinə mexaniki təsirlərini tədqiq etmiş, qanın aorta tipli magistral nəql sistemlərində hərəkətinin nəzəri üsullarla tədqiqi ilə məşğul olmuş, digər tədqiqatlardan fərqli olaraq onun işlərində hərəkət edən qan üçkomponentli özlü maye qarışığı kimi, qan damarlarının materialları isə üçqatlı özlüelastik modellərlə təsvir olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Huseynov N.N. Solution of non-steady non-linear problems thermovis-coelasticities at acritical rheology. ICSCCW-2007, Fourth Intern. Conf. on Soft Computinq, computinq with words and perceptions in system analisis, decision and control, Antalya, Turkey, auqust 27-28, 2007, p.338-342;

2. Гусейнов Н.Н. Реакция позвоночника на продольное нагружение. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konf. Mater., 26-27 noyabr 2007, s. 92-94

3. Гусейнов Н.Н. Исследование динамики оболочек кровеносных сосудов Межвузов-ский научно-технич. журнал «Теоретическая и прикладная механика», №1, 2008, с.116-120;

4. Huseynov N.N.Modeling of dynamics of shells of large blood vessels. ICAFS-2008, Eighthly Intern. Conf. on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing. Helsinki, Finland, 1-3 September, 2008, з.193-197
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  1994-cü ildə "Şərq" informasiya agentliyində müxbir kimi işləməyə başlamışdır. "Xeyir Körpüsü", "Vətənimdir Azərbaycan" və "Həyat" (2017) verlişinin aparıcısı olmuşdur. "Həyat Fondu"-nun rəhbəridir. 
Təltif və mükafatları 2012-ci il "İlin Xeyriyyəçisi" 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100523 
Mobil tel. (+994 50) 3106024 
Ev tel. (+994 12) 5692260 
Faks  
Elektron poçtu guseynov_nuran@yahoo.com