İbrahimova Rəhilə Abbasqulu qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu 
Təvəllüdü 20.11. 1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


08.00.13

“İqtisadi tədqiqatlarda, xalq təsərrüfatı və onun sahələrinin planlaşdırılması və idarə edilməsində riyazi üsulların və hesablama texnikasının tətbiqi”

Neftçıxarma nın yerləşdirilməsi və inkişafının planlaşdırılmasının iqtisadi-riyazi modelləri (“Azərneft” birliyinin timsalında).
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42

 

10

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Математическое моделирование технологического процесса выращивания нитевидных кристаллов. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Математическое моделирование технологического процесса выращивания нитевидных кристаллов. М.К.Керимов,Ш.М.Аббасов, Ш.И.Аббасов,Р.И.Байцар, R.A.Ibrahimova . Проблемы энергетики, Элм, 2004,с.60-63.

2. Influence of electrons irradiation on spectra of light electro feflection from the surface of Ge/Ge1-x Six heterostructure.

Sh.M.Abbasov,G.T.Aghaverdiyeva, U.F.Faracova, H.Mehdevi, R.A.Ibrahimova. Semiconduktor physics & oproelectronics. Ukraina, 2009, vol.12, №4.

3. Determination of photo and electroluminos conce spectral of Pb1-xMnxSe and Pb1-xMnxTe thin films. Sh.M.Abbasov, R.M. Mamishova,T.I.Kerimova,G.T.Ismayilova, I.R.Nuriyev, R.A.Ibrahimova. Azerbaycan Journal of Physics, vol. XVI, № 3-4, ser. En decamber, 2010, p.97-98.

4. On one numerical algoritm of oil filtration process simulation with consideration for relaxation effects. R.Asgarova, R.A.Ibrahimova.

The Third International conference «Problems of Cybernetics and Informatics» PCI 2010, volum II, September 6-8, 2010, Baku, p. 107-110.

5.Влияние электронного облучения на механические характеристики HKGe1-xSix при 77K. Ш.М.Аббасов, ,Р.И.Байцар, Г. Т. Иманова, Л.З.Надирова, R.A.Ibrahimova. ICNRP 2011 8-ая Межд. Конф. «Ядерная и радиационная физика, посвященная 20-летию независимой Республики Казахстан, 20-23.09.2011, Алмааты, Казахстан»

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan memarlıq və İnşaat Universitetində dossent 
Digər fəaliyyəti  İnstitutun Veteranlar şurasının sədr muavini
Təltif və mükafatları 1987 Əmək veteran medalı 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392776 
Mobil tel. (+994 50) 3383338 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu