Kərimov Azər Bəyaz oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəlilabad rayonu
Təvəllüdü 09.07.1965
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Oblastin formasinin optimallaşdirilması
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

2

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1 iyun 2004-cı ildən riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktorudur, 9 aprel 2013-cı ildən sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanin işlənməsi ixtisası üzrə dosentdir, 20 elmi əsərin müəlifidir. Əsas elmi fəaliyyət sahəsi signallarin analizi, signallarin taninması üsüllarııdır.

Əsas elmi işləri signalların taninmasi sahəsinə həsr olunmuşdur. Bu sahədə apardığı elmi tədqiqatların nəticəsində signalların taninmasi üçün mövcud olan mövqeli binar metodunun dəqiqliyini artirmaq üçün metodun modifikasiyasini yaratmişdir.

Signallarin analizi üçün istifadə olünan veyvlet texnologiyasinın tətbiqi ılə məşğuldur.

Neyron şəbəkələrini mənimsəyərək onları mövqeli binar metodunun dəqiqliyini artırmaq üçün tətbiq etmişdir. Elmi işlərində müasir MATLAB sistemindən və signalların analizi üsullarından istifadə edir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Анализ влияния кодовых комбинаций на достоверность позиционно-бинарного распознавания сигналов. Известия НАНА, серия физ.-тех. и мат. Наук, №2, 2006

2.   Позиционно- бинарный метод и вейвлет-анализ при распознавания циклических сигналов. Известия НАНА, серия физ.-тех. и мат. Наук, №3, 2010

3.      Алгоритм устранения погрешности временного сдвига, возникающего при аналого-цифровом преобразовании многомерных сигналов. Мехатроника, Автоматизация, Управление" M., №8, 2011, s.5-9
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 539 25 36, (+994 12) 539 01 51
Mobil tel. (+994 70) 612 94 05, (+994 70) 976 65 08
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu a.k.nasa.csi@gmail.com , cyberazerkerimov@gmail.com