Murtuzayeva Məlahət Mustafa qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri
Təvəllüdü 06.03.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultə 
Elmi dərəcəsi İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad08.00.13

Riyazi üsullar və iqtisadi tədqiqatlarda, xalq təsərrüfatının və onun sahələrinin planlaşdırılmasına və idarəetməsinə hesablama texnikasının tətbiq

Kompleks iqtisadi-riyazi istehsal amillərinin təhlili və Azərbaycan SSR-nın Ağdam rayonunun timsalında regionda kənd təsərrüfatının strukturu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Murtuzayeva Məlahət Mustafa qızı qeyri-səlis riyaziyyatın iqtisadi nəzəriyyədə tətbiqi sahəsi üzrə müxətəssisdir. 2010-cu ildən L.Zadənin banisi olduğu qeyri-səlis nəzəriyyəsini tədqiq edərək elmi fəaliyyətini bu istiqamətdə davam etdirir.

Murtuzayeva Məlahət Mustafa qızı bu müddət ərzində makroiqtisadi proseslərin modelləşdirilməsinə həsr olunan bir sıra elmi məqalələrin həmmüəllifidir.

Elmi nailiyyətləri:

1. Azərbaycan Respublikasının ekoloji dayanıqlığı üçün kapital paylanmasında Saatinin müqayisəli metodunun tətbiqi.

2. Sosial mobilliyin analizi və proqnozu tədbiqində Fazi yanaşma.

3. Azərbaycanın təbii kapitalının ölçüsünün Dünya Bankı modeli əsasında hesablanması.

4. Neft-qaz istehsalının qeyri-səlis ekonometrik proqnoz modeli.

5. Ətraf mühitin müdafiəsinə çəkilən xərclərin birinci tərtib proqnoz modelləri.

6. Milli iqtisadiyyatın sahələrinin strukturunda qeyri-müəyyənlik nəzəriyyəsinin tədbiqi ilə optimizasiya modeli əsasında diversifikasiyanın təhlili. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Метод нечеткой логики оценки качественных параметров социальных систем. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, "Statistika və Cəmiyyət” Elmi-praktiki konfransının məqalə və tezisləri, 28 Noyabr, 2014, Bakı, 28-33 ss. S.M.PurRiza

2. First order fuzzy forecasting model for calculation of volume of expenses for protection of the natural environment. Advances in Mathematical Sciences and Applications, Vol.24, No.2, 2014, Japan,, 215 - 222pp. S.M.PurRiza

3. Fuzzy econometric model for forecasting of oil and gas production. Economic Cooperation Organization, Economic Journal, Special Issue  1 (6), Tehran, Iran, May 2014, 90-94 pp. Y.H.Həsənli

4. Fuzzy optimization of sectorial structure of national economyş pp. 1598-1606. Fuzzy Optimization of structure of national economy, Mexiko. Xİ National Kongress. 2016. R.R.Rzayev.

5.      Модели оценки агрегированного индекса экологической безопасности Азербайджана. "Man and Biosphere” (Mab. Unesco) Azerbaijan National Committee, Ecological Civilization, Sustainable Development, Environment Annual Edition. Vol. 11 2016, Azerbaijan, 17-29 pp. К.Д.Иманов, С.М.ПурРиза.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU 2005-2008-ci illərdə İqtisadi nəzəriyyə kafedrasında ekonometrika fənnindən dərs deyib. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları "Avropa Nəşr Mətbuat Evi” mükafat komissiyasının qərarı ilə milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında səmərəli fəaliyyətinə, cəmiyyətdəki fəal ziyalı mövqeyinə, kənd təsərrüfatında istehsal həcminin inkişafının proqnozlaşdırılması modelləri, aqrar sahədə Azərbaycanın xarici əlaqələrinin səmərəliliyinin artırılması sahəsində, ölkədə iqtisadiyyat elminin inkişafı tarixində göstərdiyi xidmətə görə AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun böyük elmi işçisi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Murtuzayeva Məlahət Mustafa qızı "Ən yaxsı vətənpərvər tədqiqatçı alim” adına layiq görülmüşdür və qızıl medal ilə təltif edilmişdir. 2017 ci il 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5102690 
Mobil tel. (+994 50) 4739449  
Ev tel. (+994 12) 4933102  
Faks  
Elektron poçtu Malaxat-55@rambler.ru