Nağıyeva İlahə Firdovsi qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 21 oktyabr 1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.01.09

"Tətbiqi riyaziyyat və riyazi kibernetika”

Bəzi tipik olmayan optimal idarə məsələlərinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18

 

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Moiseyev məsələsinə baxmışdır.Bu məsələ üçün ikincı tərtib zəzurilik şərti almışdır. Daha sonra kvaziməxsusi idarələr  və Eyler tənləyinin analoqunu almışdır. Həmçinin bu məsələlərin  diskret analoqlarını almışdır.  
Elmi əsərlərinin adları
  1. Международная конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» к 95 летию со дня рождения Е.А.Барбашина, 1-5 октября, 2013, Минск, Белоруссия
  1. Об одной задаче оптимального управления с запаздыванием и нетиповым критерием качества Известия НАНА, №6.
  2. Об одной задаче оптимального управления с запаздыванием и нетиповым критерием качества Международная конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» к 95 летию со дня рождения Е.А.Барбашина, 1-5 октября, 2013, Минск, Белоруссия
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109372 
Mobil tel. (+994 55) 2652169 
Ev tel. (+994 12) 3720633 
Faks  
Elektron poçtu ilaha_21@mail.ru