Nağıyeva İlahə Firdovsi qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 21.10.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.01.09

Tətbiqi riyaziyyat və riyazi kibernetika

Bəzi tipik olmayan optimal idarə məsələlərinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18

 

 1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Moiseyev tipli optimal idarə məsələləri üçün II tərtib zərurilik şərtlərinə baxılmış və diskret analoqları alınmışdır.  
Elmi əsərlərinin adları

1. Необходимые условие оптимальности второго порядка в задаче управления Моисеева // Иэвестия НАНА сер физ-тех и мат.наук, Баку, 2004, с. 86-89.

2. Investigation of quasi surgular control in the Moiseyev problem // The third International Conferense Problems of Cuberneticks and Informaticks, Baku, Azerb. 2010, p. 97-98.

3. Investagation of singular controls in Moiseyev's control problems // IV International Conferense Problems of Cuberneticks and Informaticks, Baku, Azerb. 2012, p. 58-59.

4. Об одной задаче типа Н.Н.Моисеева Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları II Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt, 2012, s. 41.

5. Об одной задаче оптимального управления с запаздыванием и нетиповым критерием качества // AMEA Xəbərləri, Bakı 2013, s. 64-67.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109372 
Mobil tel. (+994 55) 2652169 
Ev tel. (+994 12) 3720633 
Faks  
Elektron poçtu ilaha_21@mail.ru