Nağıyeva Jalə Bilal qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 10.03.1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.01.02

Diferensial tənliklər və riyazi fizika

Yüksək tərtib qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün variasiya bərabərsizlikləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yüksək tərtib qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün variasiya bərabərsizliklərini, paylanmış parametrli idarə məsələlərində Pontryaginin maksimum prinsipinin analoqunu araşdırmış, Barbaşin tipli inteqro-diferensial tənliklərin həllinin araşdırılması ilə məşğul olmuş və belə tənliklərlə təsvir olunan məsələlərdə optimallıq üçün zəruri şərtlər almışdır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Необходимые условия оптимальности первого порядка в одной задаче управления, описываемой разностным аналогом уравнения типа Барбашина при функциональных ограничениях. «Известия» НАН Азербайджана, Баку, №6, 2012, с. 73-77.
  2. О представлении решении одного класса систем линейных неоднородных разностных уравнений типа. Вестник БГУ, 2013, №2, с.15-20.
  3. Аналог дискретного принципа максимума в одной задаче оптимального управления, описываемая разностным аналогом интегро-дифференциального уравнения типа Барбашина. Вестник БГУ, 2013, №2, с.64-71.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində dərs deyir.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Idarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109372 
Mobil tel. (+994 55) 7904575 
Ev tel. (+994 12) 4293021 
Faks  
Elektron poçtu akja@rambler.ru