Nağıyeva Jalə Bilal qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 10.03.1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


01.01.02

Diferensial tənliklər və riyazi fizika

Yüksək tərtib qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün variasiya bərabərsizlikləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yüksək tərtib qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün variasiya bərabərsizliklərini, paylanmış parametrli idarə məsələlərində Pontryaginin maksimum prinsipinin analoqunu araşdırmış, Barbaşin tipli inteqro-diferensial tənliklərin həllinin araşdırılması ilə məşğul olmuş və belə tənliklərlə təsvir olunan məsələlərdə optimallıq üçün zəruri şərtlər almışdır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Необходимые условия оптимальности первого порядка в одной задаче управления, описываемой разностным аналогом уравнения типа Барбашина при функциональных ограничениях. «Известия» НАН Азербайджана, Баку, №6, 2012, с. 73-77.
  2. О представлении решении одного класса систем линейных неоднородных разностных уравнений типа. Вестник БГУ, 2013, №2, с.15-20.
  3. Аналог дискретного принципа максимума в одной задаче оптимального управления, описываемая разностным аналогом интегро-дифференциального уравнения типа Барбашина. Вестник БГУ, 2013, №2, с.64-71.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində dərs deyirəm
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Idarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109372 
Mobil tel. (+994 55) 7904575 
Ev tel. (+994 12) 4293021 
Faks  
Elektron poçtu akja@rambler.ru