Paşayev Ədalət Bəxtiyar oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naftalan şəhəri
Təvəllüdü 01.01.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

01.01.09

Riyazi kibernetika

Proqramlı idarəedilən dinamik sistemlərin bəzi məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

95

 

31

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Sonlu additiv ölçülərin dinamik sistemlərdə ümumiləşmiş idarə kimi təbiq olunmasının əsaslandırılması
  2. İdarəyə görə kəsilən dinamik sistemlərin həllinin tədqiqi
  3. Big Data problemi ilə bağlı konceptual yanaşma
  4. Mayenin hərəkətinin makrohissəciklər seli kimi modelləşdirilməsi
  5. İntermodulyasiya nəzərə alınmaqla radiostansiyaların identifikasiyası
Elmi əsərlərinin adları
  1. On the Concept of Big Data Analysis. A.B.Pashayev, E.N.Sabziev  // Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications: Selected papers from the 4th World Conference on Soft Computing, May 25-27, 2014, Berkeley, CA, USA.
  2. Задача определения напряженно-деформированного состояния штанги глубинного насоса. Пашаев А.Б., Сабзиев Э.Н. // IV Международная конференция «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики», 4–8 декабря 2013 г. Нальчик-Терскол, С.219-222.
  3. Задача балластировки транспортной баржи при приеме на нее тяжелого груза. Пашаев А.Б., Сабзиев Э.Н. // "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування",  № 4, 2013, C.25-27.
  4. Description of Fluid Flow as a System of Systems. A.B.Pashayev, E.N.Sabziev // Proc.of the 2013 8th International Conference on System of Systems Engineering, Maui, Hawaii, USA, June 2-6, 2013, PP.28-33.
  5. MR0965601 (90k:90194) Pashaev, A. B. A game-theoretic problem with finitely additive programs. II. (Russian) Differentsialʹnye Uravneniya 24 (1988), no. 9, 1536--1543, 1652; translation in Differential Equations 24 (1988), no. 9, 1009--1014 (1989) 90D25 (49A45)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

35 il

Digər fəaliyyəti  Kibernetika və İnformasiya texnologiyaları üzrə problem şurasının elmi katibi 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi 3.5 saylı Kənd təsərrüfatında modelləşdirmə və idarəetmə laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5393104 
Mobil tel. (+994 50) 3150084 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu adalat.pashayev@gmail.com