Paşayev Ədalət Bəxtiyar oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Naftalan şəhəri 
Təvəllüdü 01.01.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

01.01.09

Riyazi kibernetika

Proqramlı idarəedilən dinamik sistemlərin bəzi məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

95

 

31

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Sonlu additiv ölçülərin dinamik sistemlərdə ümumiləşmiş idarə kimi təbiq olunmasının əsaslandırılması.
  2. Idarəyə görə kəsilən dinamik sistemlərin həllinin tədqiqi.
  3. Big Data problemi ilə bağlı konceptual yanaşma.
  4. Meyenin hərəkətinin makrohissəciklər seli kimi modelləşdirilməsi.
  5. İntermodulyasiya nəzərə alınmaqla radiostansiyaların identifikasiyası.
Elmi əsərlərinin adları
  1. On the Concept of Big Data Analysis. A.B.Pashayev, E.N.Sabziev  // Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications: Selected papers from the 4th World Conference on Soft Computing, May 25-27, 2014, Berkeley, CA, USA.
  2. Задача определения напряженно-деформированного состояния штанги глубинного насоса. Пашаев А.Б., Сабзиев Э.Н. // IV Международная конференция «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики», 4–8 декабря 2013 г. Нальчик-Терскол, С.219-222.
  3. Задача балластировки транспортной баржи при приеме на нее тяжелого груза. Пашаев А.Б., Сабзиев Э.Н. // "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування",  № 4, 2013, C.25-27.
  4. Description of Fluid Flow as a System of Systems. A.B.Pashayev, E.N.Sabziev // Proc.of the 2013 8th International Conference on System of Systems Engineering, Maui, Hawaii, USA, June 2-6, 2013, PP.28-33.
  5. MR0965601 (90k:90194) Pashaev, A. B. A game-theoretic problem with finitely additive programs. II. (Russian) Differentsialʹnye Uravneniya 24 (1988), no. 9, 1536--1543, 1652; translation in Differential Equations 24 (1988), no. 9, 1009--1014 (1989) 90D25 (49A45)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

35 il

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5393104 
Mobil tel. (+994 50) 3150084 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu adalat.pashayev@gmail.com