Quliyev Samir Zakir oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 10.06.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.13.18;

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri;

Süzülmə proseslərində mayelərin təmas xəttinin hərəkətinin optimal idarəetmə məsələləri üçün ədədi həll üsullarinin işlənməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82

 

42

 

16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Ölkə daxili tədbirlərdə iştirak:

1. IV International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan, beynəlxalq səviyyəli konfransda iştirak etmiş və "Some Approaches to Solve Feedback Control Problems for Nonlinear Dynamic Systems” və "Numerical Solution to an İnverse Problem for Quasilinear Parabolic Equation” mövzuları ilə çixış etmişdir (2012).

2. Neftqaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransda iştirak etmiş və "Численное Определение Коэффициента Гидравлического Сопротивления при Неустановившемся Режиме движения Нефти” mövzusu ilə çıxış etmişdir (2013).

4. The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications beynəlxalq səviyyəli konfransda iştirak etmiş və "Numerical Method of Determination of the Resistance Coefficient as a Function of Fluid Velocity and of Point of the Pipeline Section under Unsteady Flow Regime” və "Control under Different Types and Forms of Observations” mövzuları ilə çixış etmişdir (2015).

Beynəlxalq tədbirlərdə iştirak:

1. 3rd International Conference on Optimization Methods and Applications, OPTIMA-2012, Costa Da Caparica, Portugal beynəlxalq konfransda iştirak etmiş və "Zonal Control of Lumped Systems on Different Classes of Feedback Functions” mövzusu ilə çıxış etmişdir (2012).

2. 4th International Conference "Nonlocal Boundary-value Problems and Related Problems of Mathematical Biology, Informatics and Physics”, Nalchik-Terskol, Russian Federation, beynəlxalq konfransda iştirak etmiş və "Задача Синтеза Зональных Управлений для Обогревательной Системы” mövzusu ilə çıxış etmişdir (2013).

3. Heydər Əliyev anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və İnformatikanın Aktual Problemləri» Beynəlxalq konfransda iştirak etmiş, "Идентификация Нелинейного Коэффициента в Задаче Стефана” və "Задачи Синтеза на Различных Классах Управлений и Видах Наблюдений” mövzuları ilə çixış etmişdir (2013).

4. 4th Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, COIA-2013, Borovets, Bulgaria beynəlxalq konfransda iştirak etmiş və "Zonal Feedback Control for Nonlinear Systems with nonlinear Feedback” mövzusu ilə çıxış etmişdir (2013).

5. 5th International Conference on Optimization Methods and Applications, OPTIMA-2014, Petrovac, Montenegro beynəlxalq konfransda iştirak etmiş və "Identification of the Hydraulic Resistance Coefficient” mövzusu ilə çıxış etmişdir (2014).

Beynəlxalq təlimlərdə iştirak:

1. 2008-ci ildə İtaliya və Azarbaycan hökümətləri tərəfindən keçirilən müsabiqənin qalibi olmuş və İtaliyanın Trieste şəhərində Abdus Salam adına ICTP (International Centre for Theoretical Physics) mərkəzində elmi-tədqiqat işləri aparmışdır (23.06.2008-03.08.2008).

2. Quliyev S.Z. doktoranturada elmi tədqiqatlarını Avropanın aparıcı elm mərkəzlərində davam etdirmək məqsədilə Respublikaın gənc alimləri arasında keçirilən müsabiqənin 10 nəfər qalibindən biri olmuş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə ayrılmış maliyyə vəsaiti hesabına Fransanın Marsel şəhərində Frenel Elmi-Tədqiqat İnstitutunda 1 il müddətində (01.09.2011-01.09.2012) elmi-tədqiqat işləri aparmışdır.

3. Quliyev S.Z. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə dəstəyi ilə (EİF/GAM-2-2013-2(8)-25/06/1-M-03) 18-24 yanvar 2015-ci il tarixində Türkiyənin İzmir şəhərində Yaşar və Dokuz Eylül Universitetlərində elmi ezamiyyətdə olub. Bu müddət ərzində Yaşar Universitetinin Fən-ədəbiyyat fakültəsinin Matematik bölümündə və Dokuz Eylül Universitetinin Bilgisayar Bilimləri bölümündə seminarlarda iştirak edərək, layihədə baxılan məsələlər haqqında məruzələr edib.

Qrantlarda iştirak:

Quliyev S.Z. 2006-cı ildə Azərbaycan Milli Elm Fondu (ANSF) və ABŞ Mülki Tədqiqatların İnkişaf Fondu (US CRDF) tərəfindən Biznes Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində (Project № BPP-6), 2007-ci ildə Avropa Birliyinin İNTAS Beynəlxalq Assosiasiyasının Cənubi-Qafqaz Respublikaları ilə Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində (INTAS Project № 06-1000017-8909), 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən (Qrant № EİF-2010-1(1)-40/11) maliyyələşdirilən qrant layihələrinin udulmasında və müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsində fəal iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun Gənc alim və mütəxəssislərin qrant layihələri müsəbiqəsində qalib gəlmiş "Qeyri-lokal sərhəd şərtli, verilmiş və verilməmiş başlanğıc şərtli diferensial tənliklərə nəzərən sərhəd, tərs-əmsal və optimallaşdırma məsələlərinin ədədi həlli” adlı layihənin (qrant № EİF/GAM-2013-2(8)-17/06/1) icraçılarından biri olub.

Hal-hazırda Quliyev S.Z. 2011-ci ildə təsdiq olunmuş "Qeyri-xətti dinamik sistemlərin əks əlaqəli optimal idarə edilməsi ücün ədədi üsulların işlənməsi” mövzusunda doktorluq dissertasiya üzərində işləyir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Aida-zade K.R. and Guliyev S.Z. "Numerical Solution of Nonlinear Inverse Coefficient Problems for Ordinary Differential Equations”, Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics, Pleiades Publishing, vol. 51, No.5, 2011, pp.803–815.

2. Aida-zade K.R. and Guliyev S.Z. "On Numerical Solution of One Class of Inverse Problems for Discontinuous Dynamic Systems”, Journal of Automation and Remote Control, Pleiades Publishing, 2012, vol.73, No.5, pp.786-796.

3. Guliyev S.Z. "Synthesis of Control in Nonlinear Systems with Different Types of Feedback and Strategies of Control”, Journal of Automation and Information Sciences, Begell House Inc., 45(7), 2013, pp.74-86.

4. Aida-zade K.R. and Guliyev S.Z. "Zonal Control Synthesis for Nonlinear Systems under Nonlinear Output Feedback”, Journal of Automation and Information Sciences, Begell House Inc., 47(1), 2015, pp.51-66.

5. Айда-заде К.Р., Кулиев С.З. "Задача Идентификации Коэффициента Гидравлического Сопротивления Трубопровода”, Автоматика и Телемеханика, 2016 (готовится к публикации).
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Tətbiqi riyaziyyat kafedrası
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. İKT sahəsində dərc olunmuş ən yaxşı elmi işlərə görə mükafat müsabiqəsində gənclər üçün nominasiya üzrə 2-ci yer tutduğuna görə təltif olunub. Elmi iş: "Guliyev S.Z. Synthesis of Control in Nonlinear Systems with Different Types of Feedback and Strategies of Control. Journal of Automation and information Sciences (Begell House), V.45, No.7, 2013, pp.74-86”.

2. AMEA-nın gənc alimləri üçün keçirilən AMEA Rəyasət Heyətinin qrant müsabiqəsində "Qeyri-xətti dinamik sistemlərin identifikasiyası və əks əlaqəli optimal idarə edilməsi üçün ədədi həll üsullarının işlənməsi” layihəsi ilə - 1-ci yerə layiq görülmüşdür.
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399231 
Mobil tel. (+994 55) 6566034 
Ev tel. (+994 12) 5410185 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu azcopal@gmail.com , azcopal@box.az