Səbziyev Elxan Nəriman oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.02

Diferensial tənliklər və riyazi fizika

Dəyişən tərtibli diferensial operatorların spektral xassələrinin tədqiqi  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

88

31


5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

1
Əsas elmi nailiyyətləri Bir sinif tərtibini dəyişən diferensial operatorlar üçün spektral məsələlərinin tədqiqi 

Güclü cırlaşmaya malik tənliklər üçün çəkili məsələlərin tədqiqi

Üçüş məlumatlarının bərpa metodları

Özüqalxan Trident-20 qurğusunun suya buraxılma prosesinin tətqiqi

"Structural analysis" proqramının işlənməsi və onun tətbiqi ilə VB53X320M qazma buruğunun hesabatı

Meyenin hərəkətinin makrohissəciklər seli kimi modelləşdirilməsi 
Elmi əsərlərinin adları 1. Задача определения напряженно-деформированного состояния штанги глубинного насоса. Пашаев А.Б., Сабзиев Э.Н. // IV Международная конференция «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики», 4–8 декабря 2013 г. Нальчик-Терскол, С.219-222.

2. Description of Fluid Flow as a System of Systems. A.B.Pashayev, E.N.Sabziev // Proc.of the 2013 8th International Conference on System of Systems Engineering, Maui, Hawaii, USA, June 2-6, 2013, PP.28-33.

3.  Восстановление потерянной полетной информации методом нейронных сетей. Р.М.Алгулиев, Г.Г.Оруджов, Э.Н.Сабзиев // Журнал "Мехатроника, автоматизация, управление". Москва, №2, 2013, C. 56-60.

4.  Неограниченность решения одной переопределенной задачи. Э.Н.Сабзиев // Дифференциальные уравнения. 1998, 34, № 12, C.1645-1648.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Idarəetmə sistemləri İnstitutu, Rəsmi tematik seminarın üzvü

2. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Rəsmi tematik seminarın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Kiber Ltd Şirkəti, prezident 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399104 
Mobil tel. (+994 50) 3233075 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu elkhan@kiber.az