Səbziyev Elxan Nəriman oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 04.07.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.02

Diferensial tənliklər və riyazi fizika

Dəyişən tərtibli diferensial operatorların spektral xassələrinin tədqiqi  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

33

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Tərtibini dəyişən diferensial operatorlar üçün spektral məsələlərinin tədqiqi

Güclü cırlaşmaya malik tənliklər üçün çəkili məsələlərin tədqiqi

Big Data problemi ilə bağlı konceptual yanaşma

Meyenin hərəkətinin makrohissəciklər seli kimi modelləşdirilməsi

İntermodulyasiya nəzərə alınmaqla radiostansiyaların identifikasiyası
Elmi əsərlərinin adları
  1. On the Concept of Big Data Analysis. A.B.Pashayev, E.N.Sabziev  // Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications: Selected papers from the 4th World Conference on Soft Computing, May 25-27, 2014, Berkeley, CA, USA.
  2. Задача определения напряженно-деформированного состояния штанги глубинного насоса. Пашаев А.Б., Сабзиев Э.Н. // IV Международная конференция «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики», 4–8 декабря 2013 г. Нальчик-Терскол, С.219-222.
  3. Задача балластировки транспортной баржи при приеме на нее тяжелого груза. Пашаев А.Б., Сабзиев Э.Н. // "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування",  № 4, 2013, C.25-27.
  4. Description of Fluid Flow as a System of Systems. A.B.Pashayev, E.N.Sabziev // Proc.of the 2013 8th International Conference on System of Systems Engineering, Maui, Hawaii, USA, June 2-6, 2013, PP.28-33.
  5. Неограниченность решения одной переопределенной задачи. Э.Н.Сабзиев // Дифференциальные уравнения. 1998, 34, № 12, C.1645-1648.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. İdarəetmə sistemləri İnstitutu, Rəsmi tematik seminarın üzvü

2. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Rəsmi tematik seminarın üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 30 il 
Digər fəaliyyəti 
  1. Kiber Ltd Şirkəti, prezident
  2. NCP ERC & HORIZON 2020
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399104 
Mobil tel. (+994 50) 3233075 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu elkhan@kiber.az