Sadiq Şahin Qədəmşah oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.  
Təvəllüdü 28.07.1949  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, riyaziyyat   
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun ad

 

01.01.07; 05.13.16

Hesablama riyaziyyatı;  Hesablama texnikasının, riyazi modelləşdirmənin və riyazi metodların elmi tədqiqatlara tətbiqi

Neftçıxarma proseslərində parabolik sistemləri optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həll üsulu 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Geniş qeyri-xətti parabolik sistemlər sinfi üçün zəruri optimallaşma şərtləri çıxarmadan optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həll metodu təklif olunmuşdur.  Tərkibi iki parabolik tipli qeyri-xətti tənlik sistemindən ibarət olan qeyri-izotermik neft süzülmə prosesinin riyazi modeli işlənmişdir.

Elmi əsərlərinin adları  
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu twicewhy@gmail.com