Sadıqova Rəhilə Hidayət qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 29.07.1965
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (Bakı Dövlət Universiteti), tətbiqi riyaziyyat fakultəsi
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad1203.01

Kompüter elmləri

Sıçrayışlı semimarkov modellərinin ehtimal xarakteristikalarının təyin edilməsi üçün üsul və alqoritmlərin yaradılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Ehtiyatların idarə olunması nəzəriyyəsini sıçrayışlı, gecikmələrə malik və eyni zamanda sıfırda və - da gecikdirilən ekranlı semimarkov dolaşma prosesləri modelinin tədqiqinə tətbiq etmişdir.

Ehtiyatların səviyyəsinin ilk dəfə " 0” və ya ilk dəfə – ya çatması üçün atılan addımlar sayının paylanmalarının şərti doğuran funksiyaları üçün inteqral tənliklər qurmuşdur və bu tənliklər Laplas paylanmaları sinfində həll olunmuşdur;

semimarkov modelləri ilə təsvir olunan proseslərin şərti və şərtsiz paylanmaları üçün uyğun olaraq zamana görə Laplas çevirməsi, fazaya görə Laplas-Stiltiyes çevirməsi tapılmışdır;

sistemin verilən zolaqda qalma müddətinin paylanmasının Laplas çevirməsi tapılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1.Насирова Т.И., Садыкова Р.И., Япар Дж. Исследование ступенчатого процесса полумарковского блуждания и его граничных функционалов. Известия НАНА, 2006, том XXVI, №2, с.8-13.

2. Садыкова Р.И. Производящая функция распределения верхнего граничного функционала процесса полумарковского блуждания. Известия НАНА, 2007, том XXVII, №2-3, с.101-105.

3.Насирова Т.И., Садыкова Р.И. Преобразование Лапласа распределения времени пребывания системы в полосе. Автоматика и вычислительная техника, ISSN 0132-4160, Рига, 2009, №4, стр.30-36.

4. Насирова Т.И., Садыкова Р.И., Ибаев Э.А. Определение среднего и среднеквадратического отклонения уровня системы. Автоматика и вычислительная техника, ISSN 0132-4160, Рига, 2015, №1.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində müəllim
Digər fəaliyyəti  TQDK-da imtahan rəhbəri 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5102895 
Mobil tel. (+994 70) 6233118 
Ev tel. (+994 12) 5023825 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu rahilasadiqova@rambler.ru