Sadıqova Rəhilə Hidayət qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Azərbaycan respublikası 
Təvəllüdü 29 iyul 1965 –ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universitetı 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


1203.01

Kompüter elmləri

Siçrayişli semimarkov modellərinin ehtimal xarakteristikalarinin təyin edilməsi üçün üsul və alqoritmlərin yaradilmasi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ehtiyatların idarə olunması nəzəriyyəsinin sıçrayışlı, gecikmələrə malik və eyni zamanda aşağıdan və yuxarıdan məhdudlaşdırılmış sıçrayışlı semimarkov modelinin tədqiqinə tətbiq etmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları
  1. Насирова Т.И., Омарова К.К., Оруджева (Садыкова) Р.И. Двухкратное преобразование Лапласа распределения процесса полумарковского блуждания с задерживающим экраном в нуле. // Известия НАНА, 2001, том XXI, №2, с.88-90.
  2. Насирова Т.И., Оруджева (Садыкова) Р.И. Распределение первого момента достижения верхнего уровня процесса полумарковского блуждания с двумя задерживающими экранами. // Известия НАНА, 2001, том XXI, №3, с.50-55.
  3. Насирова Т.И., Садыкова Р.И., Япар Дж. Исследование ступенчатого процесса полумарковского блуждания и его граничных функционалов. // Известия НАНА, 2006, том XXVI, №2, с.8-13.
  4. Садыкова Р.И. Производящая функция распределения верхнего граничного функционала процесса полумарковского блуждания. // Известия НАНА, 2007, том XXVII, №2-3, с.101-105.
  5. Насирова Т.И., Садыкова Р.И. Преобразование Лапласа распределения времени пребывания системы в полосе. // Автоматика и вычислительная техника, ISSN 0132-4160, Рига, 2009, №4, с.30-36.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU-da saathesabı dərs aparır 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5102895 
Mobil tel. (+994 70) 6233118 
Ev tel. (+994 12) 5023825 
Faks  
Elektron poçtu rahilasadiqova@rambler.ru