Məmmədova Ülviyyə Müzəffər qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 25.06.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Küylü siqnalların mövqeli-seçimli diskretləşdirilməsi və süzgəclənməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 


2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Küylü siqnalların mövqeli-seçimli diskretləşdirilməsi və süzgəclənməsi (akademik Telman Əliyev ilə birlikdə)

2. Xətti korelyasiyalı küylərlə qarışıq siqnalların spektral qiymətlərinin korreksiyası.

3. Kvazinormal küylərlə qarışıq siqnalların spertal analizi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Позиционно-бинарная технология выделения помех из зашумленных сигналов // Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2003, №2, с. 16-24.

2. Identification of false impulses in the binary components of noisy signal / The Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, September 10-12, 2008, Baku, Azerbaijan, Vol. 2, pp. 204-206.

3. Telelearning – potential and difficulty / The Second National IB Conference "Create and Educate", Khazar Univercity, Baku, 8 February, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi  böyük elmi işçisi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70)  6775595 
Ev tel. (+994 12) 5303142 
Faks  
Elektron poçtu umammadova@gmail.com