Məmmədova Ülviyyə Müzəffər qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 25.06.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Küylü siqnalların mövqeli-seçimli diskretləşdirilməsi və süzgəclənməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 


2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Küylü siqnalların mövqeli-seçimli diskretləşdirilməsi və süzgəclənməsi (akademik Telman Əliyev ilə birlikdə)

2. Xətti korelyasiyalı küylərlə qarışıq siqnalların spektral qiymətlərinin korreksiyası.

Elmi əsərlərinin adları

  1. T.A. Aliev, U.M. Mammadova. Positional binary methodology for extraction of interference from noisy signals. Automatic Control and Computer Sciences, Allerton Press, Inc., New York (2003), Vol. 37, No.2, pp. 12–19.
  2. Ü.M. Məmmədova, Ü.E. Səttarova, Z.Y. Bəşirova. Distant təhsilin üstünlükləri, çatışmazlıqları və Azərbaycanda inkişaf səviyyəsi. AMEA Xəbərləri, Cild XXXIV, No. 3, 2014, səh. 94-97.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçisi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70)  7775595 
Ev tel. (+994 12) 5303142 
Faks  
Elektron poçtu umammadova@gmail.com