Rüstəmov Yasin İsmayıl oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Naxşıvan MR, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü 28.07.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


06.01.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Yerli karyer materiallarından istifadə olunmaqla örtülü drenaj sisteminin süzgəc qatının hazırlanması

 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 


12

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Hidromeliorativ system və qurğuların istismar etibarlılığının yüksəldilməsinin nəzəri və praktik əsasları

Elmi əsərlərinin adları

1. Оценка надежности мелиоративных насосных  cтанций. Известия аграрной науки, том 8, № 2, 2010, c. 69 – 72.

2. Aplication of mathematical simulation for prognosticating reliability of hydroreclamation systems elements. The Thid İnternational Conference “ Problems of Cybernetics and İnformatics”, Volume ІІ, Baku, 2010, pp. 121 – 124.

3. Закономерность распределения отказов в субартезианских скважинах, эксплуатируемых в Карабахском регионе. Международный технико – эконо­ми­­ческий журнал, № 4, 2011, стр. 108 – 112.

4. Эксплуатационная надежность системы скважин, расположенных в  Мильской степи Азербайджана. Международный технико – экономический журнал, № 5, 2011,

с. 88 – 92.

5. The law of time distribution of continuous work and reliability characteristics of  NDN type pump unit. Proceedings of institute of mathematics and mechanics, XXXІV, 2011, pp. 143 – 148.

6. Надежность коллекторно – дренажной сети, работающей длительное время. Экологическое состояние природной сре­­ды и научно – практические ас­пек­ты современных мелиоративных тех­но­ло­­­гий. Сборник научных трудов, вы­пуск 5,  Рязань, 2012, с. 117 – 120.

7. Надежность коллекторно – дренажной сети в начальный период ее эксплуатации.

8. Эксплуатационная надежность системы скважин, расположенных в Шамкирском районе Азербайджана. Перспективы науки, № 1, 2012, с. 82 – 85.

9.Надежность погружных насосов, работающих в субартезианских скважинах. Мелиорация и Водное Хозяйство, № 6, 2012, с. 33 – 36.

10. Оценка надежности коллекторно – дренажной сети по интенсивности отвода грунтовых вод. Мелиорация и Водное Хозяйство, № 2, 2013, с. 26 – 28.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Idarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9.
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393869 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu terlan56@mail.ru