Əşrəfova Yeganə Ramiz qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şuşa şəhəri 
Təvəllüdü 18.05.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Xüsusi funksiyalar siniflərində optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həll alqoritmlərinin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82

 

30

 

17 (2 -Science Citation Index Expanded)
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Toplanmış sistemlərdə impuls, hissə-hissə sabit və Hevisayd  funksiyaları sinfindən olan idarəedicilər üçün optimal idarəetmə məsələlərində optimallıq üçün zəruri şərtlərin alınması və məsələlərin ədədi həll alqoritmlərinin verilməsi;

2. Xüsusi törəməli parabolic tip tənliklə təsvir olunmuş obyektlər üçün impuls, hissə-hissə sabit və Hevisayd funksiyaları sinfində nöqtəvi mənbələrin gücünün idarəolunması, mənbələrin sayının və yerlərinin optimallaşdırılması məsələlərinin ədədi həll üsullarının təklif olunması;

3. Paylanmış parametrli sistemlərdə idarəetmə prosesinin baş verdiyi oblastın sərhədinin (zamandan asılı olan və olmayan halda) və prosesin başaçatma vaxtının optimalaşdırılması məsələsi üçün ədədi həll üsullarının təklif olunması;

4.İmpuls, hissə-hissə sabit və Hevisayd funksiyaları sinfində paylanmış parametrli sistemlərdə hərəkətdə olan toplanmış mənbələrin gücünün və onların hərəkət trayektoriyasının optimallaşdırılması məsələləri üçün ədədi həll üsullarının təklif olunması.

5. Magistral boru-kəmərlərində karbohidorgen xammalının nəqli zamanı baş verən sızmanın həcminin və sızma yerlərinin tapılması məsələsinin ədədi həll üsulunun təklif olunması;

6. Başlanğıc şərt verilmədiyi halda evolyusiya sistemlərinin optimal idarəedilməsi məsələsi üçün ədədi həll üsulunun təklif olunması;

7. Mürəkkəb strukturlu boru-kəmərlərində karbohidorgen xammalının nəqli zamanı baş verən sızmanın həcminin və sızma yerlərinin tapılması məsələsinin ədədi həll üsulunun təklif olunması.

Elmi əsərlərinin adları

1. Aida-zade K.R. Ashrafova Y.R. 2014 Optimal control of sources on some classes of functions

Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, England, Taylor & Francis, Volume 63, Issue 7 

2. Ashrafova E.R. 2015 Numerical investigation of the duration of the effect exerted by initial regimes on the process of liquid motion in a pipeline

Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Springer, Vol.88, No.5,p.1-9.

3. Aida-zade K.R. Ashrafova Y.R. 2012 Localization of points of leakage in main oil pipelines under nonsteady state

Journal of Engineering Physics and Thermo-physics, Springer New York, Vol.85,No.5, 2012. pp 1148-1156

4. Ashrafova Y.R. 2012 Optimal control of lumped sources in distributed-parameter systems on classes of impulse and Heaviside functions

Cybernetics and Systems analysis, Vol 48. No. 5, Springer New York, pp. 798-806.

5. Ashrafova Y.R. (2012) Aproblem of optimal control of the processes with unknown initial conditions

IV International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics”, Volume 4, IEEE Xplore Baku Azerbaijan, p.35-37

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  2010-cu ildən AMEA Kibernetika İnstitunun D01.121 Dissertasiya Şurasının Seminarının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 2009-cu ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Tətbiqi riyaziyyat” kafedrası
Digər fəaliyyəti 

1. Qrant № EİF/GAM-2-2013-2(8)-25/06/1 (2014-2015) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu qrant layihəsinin rəhbəri və 3 qrant layihəsində fəal icraçı olmuşdur:

2. 2005-2006, Project № BPP-6 CRDF-ANSF;

3. 2007-2008, INTAS, Project Ref.No. 6-1000017-8909;

4. 2011-2012, Qrant № EIF-2010-1(1)-40/11-1 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.

Təltif və mükafatları
  1. 2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının "Elmin inkişafı və yeni nailiyyətlər” mövzusunda keçirdiyi gənclərin intellektual müsabiqəsinin finalçısı
  2. 2011-ci ildə 2 fevral Gənclər günü münasibətilə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən "Gənclər Mükafatı laureatı”
  3.  2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin birgə keçirdiyi (2013 İKT ili çərçivəsində) İKT-3 ən yaxşı elmi məqalələrə görə mükafat müasibəsində 1-ci yer
  4. 2015-ci ildə Azərabycan Milli Elmlər Akademiyası fizika-riyaziyyat bölməsi elmi nailiyyətlərinə görə 2015-ci ildə Y.R. Əşrəfovanı "Fəxri fərmanla” təltif etmişdir.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399231 
Mobil tel. (+994 50) 5197560 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu

ashrafova_yegana@isi.az