Nuriyeva Fidan Ürfət qızı

 

Veb-sayt    
 
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 24.12.1987 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ege Universiteti, İzmir, Türkiyə 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


1203.01

Kompüter elmləri

Kommunikasiya şəbəkələrinin layihələndirilməsində qarşılaşılan kombinatorik problemlərin tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

48

 

38 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. "Sıralı Qismən Örtü Məsələsi” adlandırdığımız yeni bir kombinator optimalaşdırma məsələsi Diskret Riyaziyyat sahəsində elmi ədəbiyyata daxil edilmiş, onun fərqli versiyaları üçün riyazi modeller hazırlanmış, həlli üçün dinamik programlama üsuluna dayanan alqoritm təklif edilmişdir.

2. Kriptoqrafiyada istifadə olunan tam ədədlərin vuruqlarına ayrılması məsələsi üçün yeni effektiv alqoritmlər təklif edilmişdir.

3. Tacir problemi üçün bir çox yeni evristik alqoritmlər təklif edilmiş və bu alqoritmlərə əsaslanan hibrid, hiperevristik və parametrli alqoritmlər hazırlanmışdır. Bu alqoritmlər C++ proqramlaşdırma dilində proqramlaşdırılaraq hesablama eksperimentləri aparılmışdır.

4. Kommunikasiya şəbəkəsindəki əlaqələndirmənin gücləndirilməsi ilə əlaqədar olan Göyqurşağı təpə və til əlaqəlilik problemlərinin riyazi modelləri hazırlanmış, göyqurşağı təpə əlaqəlilik ədədini hesablamaq üçün yeni bir evristik alqoritm təklif edilmişdir.

5. Genişzolaqlı kabelsiz kommunikasiya şəbəkələrinin layihələrinin hazırlanması prosesində istifadə olunan Kvadratlama Problemlərini tədqiq edərək evristik alqoritmlərlə tapılmış təqribi həllərin qiymətləndirilməsində faydalanıla biləcəyimiz bir teorem isbat edilmişdir. Bu teorem, Kəsmə problemlərində, Düzbucaqlıya kvadratların yerləşdirilməsi problemlərində, evristik alqoritmlərin qaranti dəyərlərinin hesablanmasında istifadə oluna bilər.

Elmi əsərlərinin adları

1. Kutucu H., Nuriyeva F., Uğurlu O., (2016), "The Rainbow Connection Problem: Mathematical Formulations”, Ars Combinatoria, (accepted) (SCI).

2. Nuriyeva F., (2015), "On a Solution of a Sequential Partially Covering Problem”, Proceedings of the 5th International Scientific Conference of Students and Young Scientists "Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics”, (TAAC 2015), pp. 32-36, Kiev, Ukrain, November 23-27.

3. Kızılateş G., Nuriyeva F., (2013), "A Parametric Hybrid Method for the Traveling Salesman Problem”, Mathematical and Computational Applications, Vol 18(3), pp. 459-466.

4. Nuriyeva F., Keskin S., (2012), "Yeni Çarpanlara Ayırma Yöntemleri ve Onların Paralelleştirilmesi”, Journal of Qafqaz University, An International Journal, Mathematics and Computer Science, No: 33, ss. 22-34.

5. Nuriyeva F., (2011), "On a Problem of Square Placement”, Ege University Journal of the Faculty of Science, Vol 35(1), pp. 34-42.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2014-cü ildən Doqquz Eylül Universiteti, Kompüter Elmləri bölməsində muəllim
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Qazaxıstanın Astana TV televiziya kanalının təşkil etdiyi INTELLEKTUAL OLİMPİYATLAR adlı beynəlxalq elm yarışmasında Qazaxıstan və Fransa Komandaları ilə yarışaraq mükafat almıştır.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Doqquz Eylül Universiteti, Fənn fakültəsi, Kompüter Elmləri Bölməsi, Buca, İzmir-Türkiyə 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. 0090 232 3019504 
Mobil tel. 0090 531 5865096 
Ev tel.  
Faks 0090 232 3019513 
Elektron poçtu

nuriyevafidan@gmail.com