Məmmədov Vaqif Məmmədəli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Qardabani rayonu 
Təvəllüdü 01.03.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


05.13.01

Texniki kibernetika və informasiya nəzəriyyəsi

İnformasiyanın qeyri-müəyyənliyi şəraitində mürəkkəb idaəetmə sistemlərinin etibarlılığının və texniki istismarın parametrlərinin hesablanması üsullarının işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18

 

11

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə Etibarlılıq nəzəriyyəsinə qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi tətbiq olunmuş, bir sıra çətin həll olunan məsələlərin həlli verilmişdir

Elmi əsərlərinin adları

1. Алиев Т.А.,Шахбазов Э.К.,Мамедов В.М. F-модель надежности. – Известия НАН Азербайджана, том ХХII, 2002, №2-3, с. 3-9.

2. Шишонок Н.А., Киясбейли Ш.А., Мамедов В.М. Использование теории размытых множеств для оценки комплексного влияния факторов технической эксплуатации на надежность АСУ. - Электронное моделирование,1982, №1, с. 97-99.

3.Киясбейли Ш.А., Мамедов В.М. Об оценке долговечности технических систем с использованием теории размытых множеств. – Электронное моделирование, 1981, №1, с. 59-61.

4.Киясбейли Ш.А., Мамедов В.М. О возможности использования теории размытых множеств для решения задач оценки и обеспечения надежности сложных систем. – Автоматика и телемеханика, 1982, №12, с.140-147.

5. Киясбейли Ш.А., Мамедов В.М. О различии теории нечетких множеств и теории вероятностей. – Автоматика, 1987, №3, с. 76-79.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5102895 
Mobil tel. (+994 50) 3232767 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu

vaqifmammadoqlu@gmail.com