Əliyev Məhəmməd Məhərrəm oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Ordubad r., Tivi kəndi

Təvəllüdü 02.08.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad1203-01

Kompüter elmləri 

Tamədədli programlaşdırma məsələlərinin suboptimal həllinin həndəsi üsullarla tapılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18

 

3


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

"P ilə NP-nin müqayisəsi problemi”nin həlli

 

Elmi əsərlərinin adları

1.Böyük ölçülü xətti sistemlərin və çanta məsələsinin dəqiq polynomial həll üsulları. Bakı, Elm,2001,52s.

2.Fundamental theory of solution of NP problem in P. Baku, "MBM” Publishing House, 103p.

3.On Solution Method of the Knapsack Problem. Proceedings of the Sixth International Conference on Management Science and Engineering Management. Volume I, Springer-Verlage, London, 2012, pp. 257-267.

4. Exact, polynomial, determination solution method of the Subset Sum Problem. Applied and Computational Mathematics, American SPG, Vol. 3, N.5 2014, pp.262-267.

5. Finding the initial integer point near the solution on a hyper circle by the rhombus method. IJMTER, Vol. 02, Issue 10, 2015, October, pp.138-142

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5841348 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

aliyev.mahammad@yahoo.com