Əmirov Zakir Əjdər oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 12.12.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.13.16

Hesablama texnikasının, riyazi modelləşdirmənin və riyazi üsulların elmi tədqiqatlarda tətbiqi

Requlyarlaşdırma parametrləri seçilməsinin alqoritmləri və identifikasiya məsələlərinin həll edilməsi üçün hesablama texnologiyalarının yaradılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10

 

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Requlyarlaşdırma əsasında robast texnologiyasının yaradılması (akademik Telman Əliyev ilə birlikdə).

2. Statistik identifikasiya üzrə hesablama eksperimentləri üçün tətbiqi proqramlar paketinin yaradılması (akademik Telman Əliyev ilə birlikdə).

3. İdentifikasiya məsələlərinin həll edildikdə siqnalın təsadüfi əngəlin dispersiyası üçün qiymət təyin edilməsi üsulunun işlənib hazırlanması.

Elmi əsərlərinin adları

1. Алиев Т.А., Амиров З.А. Алгоритм выбора параметров регуляризации при статистической идентификации. Автоматика и телемеханика, № 6. Москва, Наука, 1998.

2. Aliev T.A., Amirov Z.A. Algorithm to choose the regularization parameters for statistical identification. Automation and Remote Control. Vol. 59, № 6. New York, Plenum Publishing Corporation, 1998.

3. Метод определения оценки дисперсии случайного возмущения сигнала при решении задач идентификации математических моделей. Известия НАН Азербайджана. Серия физ.-тех. и мат. наук. XXV том, № 3. Баку, Элм, 2005.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3615221 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

zakirus@mail.ru