Həsənov Cəmaləddin Zakir oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 20.07.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə yazılmış əlyazmaları tanıma üçün kompüter sisteminin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16

 

4


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan dilində tanıma sisteminin hazırlanması; Görmə əngəli olan insanlar üçün oxuma sisteminin hazırlanması.

Elmi əsərlərinin adları

1. K.R. Aida-zade, J.Z. Hasanov. "An analysis of the Azerbaijani handwritten letter recognition using Support Vector Machine”. Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, №6. Baku, 2016.

2. Mustafayev E.E., Hasanov J.Z. "Mobile platform based software system for Azerbaijani text recognition and speech synthesis”. Abstracts of the International conference dedicated to the 90th anniversary of Haydar Aliyev, On actual problems of mathematics and informatics. May 29-31, 2013. Baku, Azerbaijan.

3. K.R. Aida-zade, E.E. Mustafayev, J.Z. Hasanov. "On intelligent software system of text recognition and speech synthesis for Azerbaijani printed text on Android platform”. Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Informatics and Control Problems. № 3. Baku, 2013.

4. J.Z. Hasanov. "Approach for increasing the effectiveness of the computer-based handwritten recognition systems”. Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences. № 6. Baku, 2011.

5. Ayda-zade K.R., Hasanov J.Z. "About use of lexicon bases in manuscript recognition systems”. News of Azerbaijan High Technical Educational Institutions. Vol 13. № 5, 2011.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3171716 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

jhasanov@gmail.com