Babayev Tofiq Əli İkram oğlu

 

Veb-sayt    Tofiq Babayev (alim).jpg
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 26.08. 1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun adı

 

 

05.13.13; 05.13.16  

Hesablama maşınları, kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri; Hesablama texnikasının və riyazi metodların elmi tədqiqatlarda tətbiqi

Разработка методов и алгоритмов решения задач, размещение центров комплексного централизованного обслуживания и использования средств вычислительной техники

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

49


30

 

6

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qismən tam ədədli proqramlaşdırma məsələlərin həlli üsulları yaradılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Технология мониторинга начала патофизиологических процессов в сердечнососудистой системе в условиях высокогорья, Мат.Межд. конф. «Туркменская природа: нераскрытые тайны койтендага», Ашхабад, Туркменистан, 26-29 май 2012, с.351-353, Т.Бабаев, Мусаева Н.Ф.

2. Monitoring of Condition of the Cardiovascular System by Means of Mobile Phones Using ECG Noise Variance, IV International Conference Problems of Cybernetics and Informatics (PCI’2012), September 12-14, 2012, Baku vol.1, pp.147-150, Aliev T.A., Babayev  T.A., Sabziev E., PashayevA., Alizada T.

Link   ieeexplore.ieee.org/document/6486303

3. Technologies of Robust Noise Monitoring of the Latent Period of Change in Seismic Stability of Offshore Stationary Platforms and Piers, IV International Conference Problems of Cybernetics and Informatics (PCI’2012), Baku, 2012, 12-14 september, vol.2,  pp. 127-134, Aliev T.A., Babayev  T.A., Alizada T., Sattarova U.

Link ieeexplore.ieee.org/document/6486359

4. System for Robust-Noise monitoring of Seismic Stability of Construction Objects and Origin of Anomalous Seismic Processes "Science, Technology and Innovation”, “Science, texnology and innovation at the epoch of happiness of the powereful state, 2012, vol.II, p.10, Aliev T.A., Babayev  T.A., Abbasov A.M., Guluyev G.A., Pashayev F.H.

5. Noise Technologies and Systems for Minimization of Economic Damage from Destructive Earthquakes in the Countries of Seismically Active Regions.  International Conference on Energy, Regional Integration and Socio-Economic Development, Baku, 2013, September 5-6, Babayev T.A., Abbasov A., Guluyev G.A., Pashayev F.H.

 ideas.repec.org/p/ekd/005741/5888.html

6. Weighted Estimate of Country Risk Using a Fuzzy Method of Maxmin Convolution Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, vol. 896), Springer Nature Switzerland AG, 2019, pp.559-567, 13th Intern. Conf. on Theory and Applica-tion of Fuzzy Systems and Soft Computing —ICAFS-2018 SJR 0,53  Babayeva S.T., Rzayeva İ.R., Babayev T.A. Link  doi.org/10.1007/978-3-030-04164-9_74

7. Possibilities of application of noise technology in railroad operation safety systems in seismically active regions. The Silesian University Of Technology, Transport  Problems, 2019, XI International Scientific Conference, Katowice, Poland, pp.1-6 . Telman Aliyev, Tofig Babayev, Tahir Alizada, Narmin Rzayeva

8. Control of the beginning of accidents in railroad operation safety systems in seismically active regions using the noise technology. Transport  Problems, International Scientific Journal, Poland,  Volume 14, Issue 3, 2019, pp.155-162 . T. Aliyev, T. Babayev, T. Alizade, N. Rzayeva. Link

transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2019/

zeszyt3/2019t14z3_14.pdf

ideas.repec.org/a/exl/1trans/v14y2019i3p155-162.html

9. Using fuzzy set theory and noise analysis technologies to enhance validity and reliability of control of the condition of the running gear of rolling stock. Proceedings of the V Georgian-Polish International Scientific-Technical Conference “Transport Bridge Europe-Asia” 15-18.10.2019, Kutaise, Georgia, 15-17.10.2019, pp.16-24  Telman Aliev, Heybatulla Ahmedov, Tofig Babayev, Tahir Alizada, Elshan Manafov, Nidjat Zohrabov, Ana Mammadova.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İdarəetmə Sistemləri İnstitunun elmi şuranın üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 
  1. R.I.T.A.-nın direktoru
  2. AB-nin HORİZON 2020 proqramının Hüquqi və Maliyyə Aspektləri üzrə Milli əlaqələndirici şəxsi
  3. EU4Digital layihəsində elektron ticarət məsələləri üzrə ekspert
  4. IPMA-nın (Beynəlxalq Layihələrin İdarəedilməsi Assosiasiyasının) Azərbaycan bölməsi olan AZPMA-nın həmtəsisçisi və vitse-prezidenti və UNESCO-nun ACCESS-net (Birgə Səylərdən Davamlı istifadə üçün Kompüter Mərkəzləri Assosiasiyası) təşkilatının vitse-prezidentidir.
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi 5 saylı Xarici əlaqələr və İnnovasiya şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5391368 
Mobil tel. (+994 50) 2125913 
Ev tel. (+994 12) 5965914 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu

tbabayev@bk.ru