Mövsümzadə Nəzrin Çingiz qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 03.02.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi 1. Azərbaycan Dövlət Universitet (Bakı Dövlət Universiteti)

2. Rusiya Dövlət Universiteti, Dubna ş.

Elmi dərəcəsi Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.13

Neft kimyası

Nitrillərin reaksiya və halogenləşmə prosesinin hesablanması və simulyasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34

 

34

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. Квантово-химическое исследование органических нитрилов и их комплексов / М.Р.Талипов, Н.Ч.Мовсумзаде, Р.Ф.Талипов, Э.М.Мовсумзаде.-М.: Химия, 2010.-238с.

2. Мовсум-заде Н.Ч. Теория рециркуляции-один из важных элементов химической технологии//Нефтепереработка и Нефтехимия.-2011.-№2. - С.30-32.

3. Мовсум-заде Н.Ч., Богачева Е.С. Исследование превращения широкой фракциилегких углеводородов с использованием теории рециркуляции //Нефтепереработка и Нефтехимия. – 2009. – №7. – С.36-37.

4. Мовсум-заде Н.Ч. Развитие производства полимеров на основе нитирилов //Промышленное производство и использование эластомеров. – 2010. - №1. – С.21-22.

5.      Мовсум-заде Н.Ч., Александрова Г.Ю. Начало компьютерного периода квантово-химических расчетов //История науки и техники. -2011. - №12. – С.37-44.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Rusiya Federasiyası hökumətinin mükafatı laureatı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutuAZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5390151,

(+994 12) 5392743

Mobil tel. (+994 50) 3184441 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu nazrinzade@gmail.com