Zeynalov Ramin Mübariz oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 13.04.1977 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

1211.01

Diferensial tənliklər

Elliptik tip tənliklər üçün ixtiyari oblastlarda qeyri lokal və qlobal hədlər tutan sərhəd şərti daxilində məsələlərin həllərinin araşdırılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

8


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elliptik tip tənliyin oblastda olan ixtiyari həlli üçün analitik ifadə və həllin oblastın sərhəddindəki qiymətləri üçün zəruri şərtlər almışdır.

Sərhəd şərtlərindəki əmsalların üzərinə qoyulmuş müəyyən məhdudiyyətlər daxilində araşdırılan məsələlərin fredholmluğu göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Koşi-Riman tənliyi üçün qlobal hədd tutan sərhəd şərti daxilində Steklov məsələsinin həllinin araşdırılması. AMEA-nın Xəbərləri, Fizika-Texnika və Riyaziyyat elmləri seriyası, Вакı- 2010. XXX, №3, səh. 75-80.

2. Non-local boundary condition Steklov problem for a Laplace equation in bounded domain. Science Journal of Applied Mathematics and Statistics, New York, USA,Vol.1, № 1, 2013, pp.1-6.

3. Analitik funksiyalar üçün Steklov məsələsi. 1 st İnternational Scientific Conference of Young scientists and specialists.Baku Azerbaijan, 15-16 October, 2014, pp. 281-282.

4. Задача Стеклова для уравнения Лапласа с линейными граничными условиями. Министерство Образ. и Науки РФ, Вестник Омского Университета, 2016. №2 (80) с. 6-11.

5. Solution of a boundary–value problem for Cauchy-Riemann equation in a domain bounded with a parabola of 1-st quadrant. East European Scientific Journal, vol. 10(3), 2016. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warsaw, Poland.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Texniki Universiteti.

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3508355
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu raminz.math@gmail.com